Malmö Nations förtjänstmedalj i Claes Levins ära

Malmö Nation har för åttonde gången äran att presentera Malmö Nations förtjänstmedalj i Claes Levins ära. Ansökningar och nomineringar ska vara PQE tillhanda senast den 27 mars klockan 12.00.

Claes Levin är hedersledamot och har gjort väldigt mycket för nationen genom tiderna. Han har varit Qurator Proqurator, Notarie och Proinspektor. Han är Malmö Nations Vänners Ordförande samt Ordförande för Malmö Nations Bostäder. Han brann för Nationen under tiden han pluggade i Lund och han har fortfarande ett brinnande engagemang ända ut i fingerspetsarna. Claes Levin är en sann Malmöit.

Det var ett givet val för Malmö Nation att instifta Nationens förtjänstmedalj i Claes ära, och det är även hans ansikte som pryder medaljen. Det är en medalj som kommer gå till synnerligen förtjänstfulla personer, som likt Claes gjort extraordinära insatser för Nationen.

Skicka nominering och motivering till pqe@malmonation.com senast torsdag den 27 mars 2022 kl. 12:00.

Medaljen finns i tre grader och nedan följer kriterierna för varje grad:

Första graden

Att via ett betydelsefullt initiativtagande hjälpt Nationen till en framgångsrik utveckling och anseende. Denne har även varit en god förebild för Nationen och dess medlemmar samt har genom en storartad erkänsla valt att prioritera Nationen framför sig själv i första hand. Denne har på ett extraordinärt sätt utfört handlingar som är av ett extra värde att anmärka. Att personen dragit ett större lass än vad som kan komma att förväntas av denne och på ett värdigt sätt bidragit till att Nationens medlemmar känner en full tillit och respekt till personen. Tilldelandet av medalj skall ses som en otrolig uppskattning från Malmö Nations sida, för en oerhört gedigen trofasthet.

Andra graden

Att via ett stort engagemang, under en längre tid ha gjort förtjänstfulla insatser för Nationens utveckling, att som förebild för både medlemmar men också för icke-medlemmar agerat som en värdig ambassadör. Denna person bör vara en som Nationen värnar om på alla sätt, vill framlysa som en person med stor respekt och som komma ha gjort något extraordinärt i Malmö Nations historia. Att man utlämnat sin egen tid och rang för att framlyfta och prioritera andra i första hand och att man på ett ödmjukt sätt framfört denna förtjänst. Malmö Nation är mycket stolta över att få ha privilegiet att ha denne person som ansikte för organisationen.

Tredje graden

Denna person har inte bara bidragit utan på ett outtröttligt sätt skapat det som i samtiden ses som Malmö Nation. Nationens namn och utveckling har i många fall att tacka för denne persons ihärdiga arbete och moral. Denna medalj skall ses som belöning för den ihållande uppskattade tjänst och genom det föredömliga sätt som denna person har visat sig vara både en förebild och respektingivande person för Nationen och dess medlemmar. Att, trots att denne inte

längre är delaktig i Malmö Nations operativa organisation, ändå fortsätter bidra till Nationens utveckling, namn och skapar förtjänstfulla insatser efter sin tid på Malmö Nation. Denne har gjort synnerligen hedersfulla insatser och bidragit till att Nationen bibehållit samt utvecklat sina traditioner och grundpelare. Medaljen är det yttersta beviset på att denna person besitter samtliga av de kompetenser som Malmö Nation värdesätter allra högst. Malmö Nation kommer för evigt stå i tacksamhetsskuld till denna person.