Utlysning av stipendiet Qulor till Emils minne

Tillsammans med familjen Emilson, och till minne av Lars Emilson ger Malmö Nation ut stipendiet ”Qulor till Emils minne.” Nomineringsanförandet till ”Qulor till Emils minne” sker fram till den 20 mars 2022.

Stipendiet ges företrädesvis till medlem av Malmö Nation med ett långvarigt engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och nationslivet. Till en person som genom humor, talekonst och studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.

2021 års stipendiat: Christopher Andersson

Skicka din ansökan eller nominering till:  pqe@malmonation.com senast den 20 mars 2022.