Uppdaterad kallelse: Malmö Nation kallar till Nationsmöte 2022.01.25

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte för fyllnadsval av tjänstemän VT22 & HT22. Mötet hålls digitalt via Zoom kl. 18.00(..) tisdagen den 25 januari, föranmälan krävs via denna länk:
Anmälan stänger 12.00(..) 2022-01-25.

Föredragningslista

§ 1.      OFMÖ

§ 2.      Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.      Föredragningslistans godkännande

§ 4.      Justering av protokoll från nationsmöte 2021-11-23

§ 5.      Val av justeringsman – förslag Fanny Spindler Lagercrantz

§ 6.      Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 7.      Meddelanden

§ 8.      Förrättande av nationsval

1 st. Lunchtjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Sophie Urban

1 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer

Valberedringens förslag: Harry Kuller

Motförslag: John-Jacob Holmberg

1 st. Trivseltjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Filip Delden

1 st. DJ-tjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Ossian Victor

1 st. IT-tjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Nils Folcker

Motförslag: Erik Larsson

§ 9.      Övrigt

§ 10.    OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 11. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,
Fanny Spindler Lagercrantz
Qurator