Utlysning av nationsstipendier för HT2021

Malmö Nation utlyser nu nationsstipendier för höstterminen 2021. Ansök senast den 12 december.

I dag utlyser Malmö Nation följande stipendier:

  • Thorild Dahlgrens resestipendium
  • Fru Hulda Almroths stipendium
  • Carl Åke Steinicks minnesfond
  • Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 12 december 2021.

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska-, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicinestuderande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Så gör du för att ansöka om stipendium

Ansökan till dessa stipendier skall skickas/lämnas in till: Malmö Nation Östra Vallgatan, 223 61, LUND. Det går också bra att maila in din ansökan som en pdf till pqe@malmonation.com

Ansökan sker på en särskild blankett. Den hittar du här. Märk kuvertet med ”Stipendieansökan”.

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 12 december 2021.