Utlysning av Inspektor Annika Björkdahls stipendiefond till Hedda Anderssons minne

För första gången utlyses Inspektor Annika Björkdahls stipendium till Hedda Anderssons minne. Stipendiet delas ut under Siste november-lunchen. Ansök senast den 25:e november klockan 23.59.

 1. Stipendiefondens ändamål skall vara att genom stipendier till medlemmar av Malmö Nation uppmuntra till och belöna utmärkta studieresultat vid Lunds Universitet, främjandet av jämställdhet i Lunds studentliv och vid Malmö Nation samt ett långvarigt engagemang och ansvarstagande i Malmö Nation, i sann Hedda Andersson anda.
 2. Stipendiet skall delas ut till medlem av Malmö Nation som i största möjligaste mån uppfyller följande fyra kriterier:
  • Har utmärkta studieresultat från studier vid Lunds Universitet.
  • Verkar i Hedda Anderssons anda för att främja jämställdhet i Lunds studentliv och på Malmö Nation i synnerhet.
  • Har ett långvarigt engagemang och ansvarstagande i Malmö Nation
  • Sprider trivsel, glädje och kärlek i Lunds studentliv och på Malmö Nation i synnerhet.
 3. Stipendiet skall ges endast till studenter som för stipendiets utdelning är inskrivna vid Lunds Universitet. Företräde skall ges till studenter inskrivna på Malmö Nation som under minst två års heltidsstudier erhållit utmärkta studieresultat vid Lunds Universitet. Stipendiet kan delas ut till både manliga och kvinnliga medlemmar av Malmö Nation.

Så gör du för att ansöka

Mejla din ansökan eller nominering till: pqe@malmonation.com senast torsdag den 25 november klockan 23:59.

Av ansökan ska framgå:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Konto- och clearingnummer

Till ansökan ska följande bifogas:

 • Utdrag ur LADOK med betyg
 • Nationsengagemang
 • Motivering om varför sökanden ska tilldelas stipendiet på max 200 ord.

Mejla din ansökan eller nominering till: pqe@malmonation.com senast torsdag den 25 november klockan 23:59.