Uppdaterad kallelse: Malmö Nation kallar till Nationsmöte 2021.11.23

Malmö Nation kallar till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän för verksamhetsåret 2022. Mötet hålls den 23 november kl. 18.00 i nationens publokal.

Föredragningslista
§ 1.              OFMÖ
§ 2.              Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3.              Föredragningslistans godkännande
§ 4.              Justering av protokoll från nationsmöte 2021-10-26
§ 5.       Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
§ 6.              Meddelanden
§ 7.              Beslut om stadgeändringar
§ 8.              Förrättande av nationsval

1 st. Lunchtjänsteman á 1 termin

Vakant

5 st. Lunchstjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Nils Engström – Motförslag: Amanda Engstrand

Christian Iderstam – Motförslag: Sophie Urban

Hugo Norrbohm

Fanny Larsson

Anna Bahrke

Mötet väljer: Nils Engström, Christian Iderstam, Hugo Norrbohm, Fanny Larsson, Anna Bahrke

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Jennifer Eriksson – Motförslag: Jakob Söderberg

Mötet väljer: Jennifer Eriksson

1 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Maria Ramos

Mötet väljer: Maria Ramos

2 st. Mangotjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Gustaf Johnsson Wallin – Motförslag: Sofia Rammer

Sara Moberg

Mötet väljer: Gustaf Johnsson Wallin & Sara Moberg

1 st. Upper East-tjänsteman (Bar) á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Oskar Norrström

Mötet väljer: Oskar Norrström

1 st. Upper East-tjänsteman (Mat) á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Hanna Westerberg

Mötet väljer: Hanna Westerberg

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Jack Rydén – Motförslag: Douglas Andersson

Linnea Viklund

Mötet väljer: Jack Rydén & Linnea Viklund

4 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Theodor Bueno Lingmerth

Isabelle Englesson

Ludwig Ekberg

Filippa Nyberg – Motförslag: Josefine Asker & Victoria Ullbin

Mötet väljer: Theodor Bueno Lingmerth & Isabelle Englesson, Ludwig Ekberg & Josefine Asker

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Julius Ekberg Bretto

Mötet väljer: Julius Ekberg Bretto

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Michelle Von Huth

Mötet väljer: Michelle von Huth

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Valberedningens förslag:

Filip Sjöstrand

Mötet väljer: Filip Sjöstrand

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Valberedningens förslag:

Oskar Åkesson

Mötet väljer: Oskar Åkesson

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Julia Frisk

Mötet väljer: Julia Frisk

1 st. Kapellettjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Jakob Holst

Mötet väljer: Jakob Holst

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Hedda Malmqvist

Mötet väljer: Hedda Malmqvist

2 st. Övermarskalk á 1 termin

Valberedningens förslag:

Adrian Agardh – Motförslag: Maria Möldre

Siri Björklund

Mötet väljer: Adrian Agardh & Siri Björklund

2 st. Sexmästare á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Penny Jackendi – Motförslag: Henning Zachrisson

Axel Johnsson

Mötet väljer: Penny Jackendi & Axel Johnsson

1 st. Eventeriettjänsteman (Mat) á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Casper Kull

Mötet väljer: Casper Kull

2 st. Eventeriettjänsteman (Hovmästare) á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Vakant – Motförslag: Frida Eklöf, Ella Adlersson & Cecilia Dahlgren

Ruben Renmarker – Motförslag: Albin Bonde Sundberg

Mötet väljer: Cecilia Dahlgren & Ruben Renmarker

1 st. Husmor á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Albin Persson

Mötet väljer: Albin Persson

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Line Holmgren

Mötet väljer: Line Holmgren

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Filip Nyzell

Mötet väljer: Filip Nyzell

1 st. ProNotarie á 1 termin

Valberedningens förslag:

Jonas Hallgren

Mötet väljer: Jonas Hallgren

1 st. Filmtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Martina Rudolfson

Mötet väljer: Martina Rudolfson

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Elin Bjurstam

Mötet väljer: Elin Bjurstam

1 st. Grafik & Estetik-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Sara Stenvall

Mötet väljer: Sara Stenvall

1 st. Sångförman á 1 termin

Valberedningens förslag:

Erik Blom

Mötet väljer: Erik Blom

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Jessica Hägglöf

Lovisa Lundh

Arvid Gramer

Felix Kruse

Maja Moberg

Mötet väljer: Jessica Hägglöf, Lovisa Lundh, Arvid Gramer, Felix Kruse & Maja Moberg

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations bostäder (obs. ej tjänstemannapost)

Jessica Hägglöf

Mötet väljer: Jessica Hägglöf

Vid frågor eller motkandidatur vänligen kontakta valberedningen genom valberedningen@malmonation.com.

Motkandidater ska vara oss tillhanda senast 2021-11-21 kl. 11.59.

Valberedningens ordförande á 1 termin:

Karin Rahm Andersson

Mötet väljer: Karin Rahm Andersson

Valberedningsledamot á 2 terminer:

Matilda Lundberg 

Mötet väljer: Matilda Lundberg

Valberedningsledamot á 2 terminer:

Olivia Avendaño – Motförslag: Anna Uddenfeldt

Mötet väljer: Olivia Avendaño

Vid frågor eller motkandidatur vänligen kontakta valberedningens valberedningen genom valbvalb@malmonation.com.

Motkandidater ska vara oss tillhanda senast 2021-11-21 kl. 11.59.

§ 9. Meddelande om policyrevidering

§ 10. Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och nationskollegiet VT21

§ 11.                 Övrigt

§ 12.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

§ 10. Bokslutet finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,
Arvid Gramer
Qurator