Uppdaterad kallelse: Nationsmöte den 26/10 för val av Qurator och ProQurator Social

Malmö Nation kallar till Nationsmöte i samband med val av Qurator och ProQurator Social. Mötet hålls den 26 oktober klockan 18.00 i nationens publokal. Mer information kommer inom kort.

Föredragningslista

Föredragningslista
§ 1.                OFMÖ
§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3.                Föredragningslistans godkännande
§ 4.               Justering av protokoll från nationsmöte 2021-09-07
§ 5.       Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
§ 6.               Meddelanden
§ 7.               Förslag om stadgeändringar
§ 8.              Förrättande av Nationsval

  • 1 st. Qurator á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Fanny Spindler

  • 1 st. ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Truls Grafström

Motförslag:

Frans Bergkvist

§ 9.                  Övrigt

§ 10.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,
Arvid Gramer
Qurator