Anna och Nils Dahlqvist stipendieutdelning 2021

Nu är ansökan till Anna och Nils Dahlqvists stipendium för 2021 öppen. Sökande måste vara
medlem i Malmö Nation vid ansökningstidens utgång, samt ha gått i gymnasieskola i Malmö.
Bidrag kan delas ut i maximalt tre på varandra följande år.


Av ansökan ska framgå personnummer, namn, fullständig adress inklusive lägenhetsnummer,
postnummer och ort.


Ansökan skickas till pqe@malmonation.com senast den 15/10 – 2021 med ämnesrad
Dahlqvist21.


Med vänliga hälsningar,


Rasmus Broms
ProQurator ekonomi