Kallelse Nationsmöte 2021-09-07

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte för fyllnadsval av tjänstemän HT21-VT22. Mötet hålls digitalt via Zoom kl. 18.00(..) tisdagen den 7 september, föranmälan krävs. Mer information kommer inom kort.

Föredragningslista

§ 1.      OFMÖ

§ 2.      Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.      Föredragningslistans godkännande

§ 4.      Justering av protokoll från nationsmöte 2021-05-11

§ 5.      Val av justeringsman – förslag Arvid Gramer

§ 6.      Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 7.      Meddelanden

§ 8.      Förrättande av nationsval

1 st. Boulangeriettjänsteman á 1 termin

Valberedningen nominerar Maria Ramos

3 st. Lunchtjänsteman á 1 termin

Valberedningen nominerar

Josefin Asker

Clara Bergström

Casper Kull

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Valberedningen nominerar William Melander

1 st. Körtjänsteman á 1 termin

Vakant

1 st. Fanbärare á 1 termin

Valberedningen nominerar Felix Lantz

1 st. Pronotarie á 1 termin

Valberedningen nominerar Märta Perhag

1 st. Fototjänsteman á 1 termin

Valberedningen nominerar Elin Bjurstam

1 st. Filmtjänsteman á 1 termin

Valberedningen nominerar Line Holmgren

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningen nominerar Theodor Bueno Lingmerth

1 st. Grafiktjänsteman á 1 termin

Valberedningen nominerar Sara Stenvall

1 st. Hemsida-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningen nominerar Erik Blom

1 st. Kollegieledamot á 1 termin

Valberedningen nominerar Victor Larsson

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations bostäder (OBS: ej tjänstemannapost)

Lana Ademi

Vid frågor eller motkandidatur vänligen kontakta valberedningen genom valberedningen@malmonation.com.

Motkandideringar ska vara oss tillhanda senast 2021-09-05 kl. 11.59.

§ 9.      Övrigt

§ 10.    OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna!

Arvid Gramer

Qurator Malmö nation