Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning följande poster till fyllnadsval inför HT & VT- 2021, 2022

Ansökan samt nominering till poster görs via länkarna nedan. 

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

1 st. Kollegiet á 1 termin 

1 st. Filmtjänsteman á 1 termin 

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer 

1 st. Grafiktjänsteman á 1 termin 

1 st. IT – tjänsteman á 2 terminer 

1 st. Hemsida – tjänsteman á 2 terminer 

1 st. Körtjänsteman á 1 termin 

1 st. ProNotarie á 1 termin 

1 st. Fanbärare á 1 termin 

1 st. Boulangeriettjänsteman á 1 termin 

3 st. Lunchtjänsteman á 1 termin 

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin 

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations bostäder (obs. ej tjänstemannapost)

Alla ansökningar och nomineringar görs via länkarna nedan.

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot eller Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Vid ansökan till posten som Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Observera att detta inte är en tjänstemannapost. Intervjuerna kommer att hållas av en särskild Valberedning i samråd med styrelsen för Malmö Nations Bostäder. 

Skicka in din ansökan eller nominering senast den 25:e Augusti kl 23:59. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas. Efter sista ansökningsdag kommer den sökande eller nominerade kontaktas för vidare instruktioner för kommande intervju. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal eller digitalt den 31 Augusti – 2 September.

Klicka på länken för att söka till tjänstemannapost:

https://forms.gle/qRsUCsvzbnYLpzUF6

Klicka på länken för att nominera till tjänstemannapost:

https://forms.gle/nZ4iiR66ogwHqBNC9

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning