Kallelse till Nationsmöte 2021.05.11

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte för val av tjänstemän HT21-VT22. Mötet hålls digitalt via Zoom kl. 18.00(..) tisdagen den 11 maj, föranmälan krävs. Mer information kommer inom kort. 

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2021-04-06

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Pelle Szegedi Jess
Edvin Eriksson
Mathilda Lindelöf
Erik Nordwall
Sebastian Andersson

Mötet väljer samtliga.

2 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Felicity Jaarnek
Sofia Johansson

Möter väljer samtliga.

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

Lykke Nyberg

Mötet väljer Lykke Nyberg.

2 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Smilla McCormac
Ebba Keller

Mötet väljer samtliga.

1 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Josefine Frisén

Mötet väljer Josefine Frisén.

1 st. Mangostjänsteman á 1 termin

Sara Moberg

Mötet väljer Sara Moberg.

1 st. Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer (Mat) 

Fredrik Magnusson

Mötet väljer Fredrik Magnusson.

1 st. Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

Ebba Rosengren Andersson

Mötet väljer Ebba Rosengren Andersson.

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

Theodor Wiese
Sebastian Norrby

Mötet väljer samtliga.

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar) 

Hugo Lindgren
Lamin Jammeh

Mötet väljer samtliga.

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

Filippa Lavré
Lina Norberg

Mötet väljer samtliga.

2 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer 

Malthe Glimt Jensen
Erik Eidmann- Motförslag Erik Bergtoft & Henrik Berggren

Mötet väljer Malthe Glimt Jensen och Erik Bergtoft.

1 st. Casanovatjänsteman Lördag á 1 termin

Else Änggårdh

Mötet väljer Else Änggårdh.

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

Rebecka Margolin

Mötet väljer Rebecka Margolin.

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer 

Timothy Littorin

Mötet väljer Timothy Littorin.

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Karin Rahm Andersson

Mötet väljer Karin Rahm Andersson.

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Carl Sohlberg

Mötet väljer Carl Sohlberg.

1 st. Körtjänsteman á 1 termin

Vakant

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Victor Larsson

Mötet väljer Victor Larsson

1 st. Festmästare á 2 terminer (Ekonomi) 

Gustav Lingevik- motförslag Frans Börjesson

Mötet väljer Frans Börjesson.

1 st. Festmästare á 2 terminer (Personal) 

Charlotta Folcker

Mötet väljer Charlotta Folcker.

1 st. Festmästare á 2 terminer (Mat)

Henrik Wexell- Motförslag Viggo Runsten

Mötet väljer Henrik Wexell.

1 st. Husmor á 1 termin

Karin Rahm Andersson

Mötet väljer Karin Rahm Andersson.

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Adam Rundfelt

Mötet väljer Adam Rundfelt.

1 st. Novischtjänsteman á 1 terminer

Anna Uddenfeldt

Mötet väljer Anna Uddenfeldt.

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Louise Rydberg

Mötet väljer Louise Rydberg.

1 st. Fototjänsteman á 1 termin

Fredrik Bixo

Mötet väljer Fredrik Bixo.

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer

Vakant

1 st. Hemsida-tjänsteman á 2 terminer

Anna Erlandsson

Mötet väljer Anna Erlandsson.

2 st. DJ-tjänsteman á 2 terminer

Wilhelm Björling- motförslag Ossian Victor
Joy Klemt- motförslag Melker Pousette

Mötet väljer Wilhelm Björling och Melker Pousette.

2 st. Trivsel-tjänsteman á 2 terminer

Filippa Strandlund
Emma Stork Edhall

Mötet väljer samtiga.

1 st. Idrott-tjänsteman á 2 terminer

Gabriel Radman

Mötet väljer Gabriel Radman.

1 st. Sångförman á 2 terminer

Vakant- motförslag Simon Mahout & William Johansson

Mötet väljer Simon Mahout.

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

Daniel Baldhagen
Fanny af Petersens
Linnea Sjöberg
Erik Risberg
Lana Ademi

Mötet väljer samtliga.

2 st. Kollegieledamot á 1 termin

Truls Grafström
Lovisa Lundh

Mötet väljer samtliga.

3 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en tjänstemannapost)

Daniel Baldhagen

Ebba Lidén

Vid frågor eller motkandidatur vänligen kontakta valberedningen genom valberedningen@malmonation.com.

Motkandidater ska vara oss tillhanda senast 2021-05-09 kl. 11.59.

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Elsa Holmberg

Fredrik Butler

Mötet väljer samtliga.

2 st. Valberedningsledamot á 1 termin

Filip Nyzell

Otto Flytström

Mötet väljer samtliga.

Vid frågor eller motkandidatur vänligen kontakta valberedningens valberedning genom valbvalb@malmonation.com

Motkandidater ska vara oss tillhanda 2021-05-09 kl. 11.59.

§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna!

Arvid Gramer,

Qurator Malmö nation