Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning följande poster till val inför och HT21 och VT22.

Ansökan samt nominering till poster görs via länkarna nedan.
För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.
För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på länkarna.


5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

2 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

2 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

1 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

1 st. Mangostjänsteman á 1 termin


1 st. Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

1 st. Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

2 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer

1 st. Casanovatjänsteman Lördag á 1 termin

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

1 st. Körtjänsteman á 1 termin

1 st. Fanbärare á 2 terminer

1 st. Festmästare á 2 terminer (Ekonomi)

1 st. Festmästare á 2 terminer (Personal)

1 st. Festmästare á 2 terminer (Mat)

1 st. Husmor á 1 termin

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

1 st. Novischtjänsteman á 1 terminer

1 st. ProNotarie á 2 terminer

1 st. Fototjänsteman á 1 termin

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer

1 st. Hemsida-tjänsteman á 2 terminer

2 st. DJ-tjänsteman á 2 terminer

2 st. Trivsel-tjänsteman á 2 terminer

1 st. Idrott-tjänsteman á 2 terminer

1 st. Sångförman á 2 terminer

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

2 st. Kollegieledamot á 1 termin

3 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en tjänstemannapost)


Alla ansökningar och nomineringar görs via länkarna nedan.
Skicka in din ansökan eller nominering senast den 18 april kl. 23:59. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas. Efter sista ansökningsdag kommer den
sökande eller nominerade kontaktas för vidare instruktioner för kommande intervju. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal mellan den 26e april – 5e maj.

Klicka på länken för att söka till tjänstemannapost:
https://forms.gle/giNgnYqdCNHNxb458
Klicka på länken för att nominera till tjänstemannapost:
https://forms.gle/XZojgDE2yMJJ8wZz8

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot eller Studentrepresentant till MalmöNations Bostäder:
Vid ansökan till posten som Kollegieledamot var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Vid ansökan till posten som Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.
Observera att detta inte är en tjänstemannapost. Intervjuerna kommer att hållas av en särskild Valberedning i samråd med styrelsen för Malmö Nations Bostäder.

Vänligen,
Malmö Nations Valberedning


Härmed utlyser Valberedningens Valberedning följande poster till val inför och HT 21och VT 22.
För beskrivning av följande tjänstemannapost, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till
mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.


2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

2 st. Valberedningsledamot á 1 terminer


Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 18 april kl. 23:59.
Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att
behandlas.
Vänligen,
Valberedningens valberedning