Utlysning av stipendiet Qulor till Emils minne

Tillsammans med familjen Emilson, och till minne av Lars Emilson ger Malmö Nation ut stipendiet  ”Qulor till Emils minne.” Nomineringsanförandet till ”Qulor till Emils minne” sker fram till den 21 mars 2021.

Stipendiet ges företrädesvis till medlem av Malmö Nation med ett långvarigt engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och nationslivet. Till en person som genom humor, talekonst och studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.

2020 års stipendiat; inställd utdelning
2019 års stipendiat; Amelia Larsson

Läs om Emil och hans liv och skicka in din ansökan eller nominering till:  pqe@malmonation.com

malmonation.com/nationen/stipendier/