Kallelse till Nationsmöte 2021.01.26

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval av tjänstemannaposter. Mötet hålls digitalt på Zoom kl.18.00(..) tisdagen den 26/01, föranmälan krävs. Mer information kommer inom kort.

Föredragningslista
§ 1. OFMÖ
§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3. Föredragningslistans godkännande
§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2020-11-24
§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
§ 6. Meddelanden
§ 7.  Förrättande av Nationsval

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

Filip Nyzell


1 st. Upper East-tjänsteman (bar) á 1 termin

Lamin Jammeh – Motförslag: Frithiof Hallgren


1 st. Kollegieledamot á 2 terminer

Fanny Spindler


1 st. Kollegieledamot á 1 termin

Joel Hörnberg Lindgren

§ 8. Övrigt
§ 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation.
Varmt välkomna!

Arvid Gramer,
Malmö Nations Qurator