Utlysning av nationsstipendier HT20

Nu utlyses stipendierna som delas ut höstterminen 2020

Följande stipendier går att ansöka till från och med idag:

Thorild Dahlgrens resestipendium

Fru Hulda Almroths stipendium

Carl Åke Steinicks minnesfond

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 18 december 2020.

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicinestuderande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan, 223 61, LUND. Det går också bra att maila in din ansökan som en pdf till pqe@malmonation.com

Använd det bifogade pdf-dokumentet som en del av ansökningen, för att fylla i den informationen som specifikt krävs. Märk kuvertet med ”Stipendieansökan”.

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 18 december 2020.

https://malmonation.com/wp-content/uploads/2019/11/Lathund-nationsstipendier-VT18.pdf


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *