In och läs Valberedningens nomineringar till Malmö Nations hedersposter

SEXMÄSTARE

Anna Blanca Zingmark

Valberedningen har valt att nominera Anna Blanca till Sexmästare á 2 terminer. Anna Blanca är en varm, trygg och glädjesprudlande tjej som tar sig tiden att lyssna på folk runt om henne och få alla att känna sig sedda. Med hennes breda engagemang som funkis i flertalet utskott, framförallt sexmästeriet, och senast som jubileumsgeneral, är vi i valberedningen övertygande om att Anna-Blanca har vad som krävs för att ta sig an rollen som sexmästare. Hon har tydliga visioner kring hur sammanhållningen ska bevaras i utskottet och framförallt kring detaljer som i slutändan kommer bli avgörande inom utskottet. Med erfarenhet som bland annat marskalk på Gåsafesten, men även av inhopp som husmor, vet Anna Blanca att ansvarstagande, struktur och planering är A & O för evenemang Sexmästeriet anordnar och det är något vi i valberedningen känner oss väldigt trygga med. Vi känner oss säkra på att Anna Blanca tillsammans med Hedda är det rätta valet som Malmö Nations Sexmästare, som kommer förgylla det kommande året med traditionsenliga sittningar, fantastiska fester och en storslagen vårbal.

Hedda Malmqvist

Valberedningen har valt att nominera Hedda Malmqvist till Sexmästare á 2 terminer. Hedda är en extremt varm person som värnar om alla runt om henne. Hon vill prägla utskottet med kärlek och gemenskap för att säkerställa ett inkluderande och motiverat Sexmästeri. Hon har förvärvat all kunskap och erfarenhet en Sexmästare behöver, primärt från sina 3 terminer som funktionär i Sexmästeriet och sedan tjänsteman för Eventeriet. Hon har tydliga visioner för att fortsätta utveckla utskottet men vill samtidigt bibehålla dess anor. Vi i Valberedningen har förtroende för och är säkra på att Hedda tillsammans med Anna Blanca kommer anordna en fenomenal vårbal, traditionsenliga sittningar och axla rollen som Sexmästare enastående!

PRO NOTARIE

Erik Risberg

Valberedningen har valt att nominera Erik Risberg till ProNotarie á 2 terminer. Erik har som ProQurator Social under det gångna året stått närmare nationens tjänstemän än någon annan. Han är en öppen och välkomnande person som bemöter alla med ett leende, något som är en förutsättning i en varm tjänstemannakår. Erik är väl medveten om de utmaningar som finns i belönandet av Malmö Nations tjänstemän samtidigt som det i rådande läge är svårt att samla större sällskap. Han har genom sitt gedigna engagemang visat att han tar rodret och seglar alla sina projekt i land med utmärkta resultat. Valberedningen är övertygade om att Erik Risberg som ProNotarie det kommande året kommer att hitta nya vägar för att ge alla tjänstemän minnen för livet och en gemenskap i världsklass på Malmö Nation.

FANBÄRARE

Lovisa Lundh

Valberedningen har valt att nominera Lovisa Lundh till Fanbärare á 2 terminer. Lovisa är en varm person som lyssnar till alla kring henne och vill se till att alla känner sig sedda. Hon har under sin tid som aktiv på Malmö Nation varit tjänsteman för tre utskott där hon har fått stor inblick i de flesta delarna av verksamheten. Hon har tydligt visat prov på stolthet och intresse för Nationens historia och tradition genom hennes omfattande engagemang. Vi i valberedningen är säkra på att Lovisa kommer vara ett utmärkt representativt ansikte för nationen vid de högtidliga sammankomsterna och kommer bära fanan med stolthet!

GYLLENE KALVEN

Emma And

Valberedningen har valt att nominera Emma And till Gyllene Kalven krögare á 1 termin. Emma är en sprudlande, varm och ansvarstagande person med en stort brinnande intresse för matlagning, något som är av vikt för att kunna skapa ett bra koncept inom utskottet. Emma har tydliga idéer kring hur hon vill skapa en helhetsupplevelse för gästerna med tydliga storys bakom varje rätt tillsammans med en unik händelse. Med Emmas matintresse i bagaget vill hon använda lokala råvaror och utforska och framförallt utmana sig själv med att göra rätter man vanligtvis inte lagar hemma. Med sina tidigare erfarenheter från sitt år som Upper East tjänsteman, ser vi fram emot att uppleva och smaka på Emmas kreationer hon skapar. Vi i valberedningen känner oss därför säkra på att hon är det självklara valet som vår nästa Gyllene Kalven krögare och något vi vet att hon och Adrian tillsammans kommer göra med perfektion och briljans. 

Adrian Magnusson

Valberedningen har valt att nominera Adrian Magnusson till Gyllene Kalven hovmästare á 1 termin. Adrian är en energifylld och kreativ person som genom sitt engagemang inom diverse mat- och drinkutskott, framförallt som tjänsteman för Upper East, visat prov på sin stora passion i skapandet av allt som går att förtära. Tack vare detta har han, tillsammans med den erfarenhet som kommit av jobb utanför nationen, utvecklat sin förmåga att skapa nytänkande koncept för att leverera de godaste, såväl som roligaste, drinkarna. Med sin passion för innovativa drinkmenyer, tillsammans med sina kreativa idéer för hur en middag i världsklass ska gå till, tycker vi i valberedningen att han är det självklara valet som hovmästare för att, tillsammans med radarpartnern Emma And, skapa en Gyllene Kalven av yttersta kvalité.

HUSMOR

Charlotte Cederqvist

Valberedningen har valt att nominera Charlotte Cederqvist till Husmor á 2 terminer. Charlotte är en varm och inkännande person som är mån om att alla hennes funktionärer ska trivas. Under sitt år som Eventeriet-tjänsteman har Charlotte lärt sig vikten av struktur men främst visat prov på såväl innovativa idéer som kulinarisk talang i toppklass. Charlotte har tidigare år jobbat som funktionär i Sexmästeriet, varför Valberedningen är trygg i att Charlotte har det som krävs för att axla hedersposten som nationens husmor. Valberedningen är övertygade med att Charlotte tillsammans med sina kollegor i Sexmästeriet kommer att skapa en stark sammanhållning bland sina funktionärer och rodda fantastisk mat till våra traditionsenliga sittningar det kommande året. 

SÅNGFÖRMAN

Louise Rydberg

Valberedningen har valt att nominera Louise Rydberg till sångförman á 1 termin. Louise är en oerhört glad tjej med en sprudlande intensitet som numera är ett välkänt ansikte på Malmö Nation. Med erfarenheter från sin tid som casanovatjänsteman och senast som Sexmästare är valberedningen övertygad om Louise förmåga att leverera sittningar i världsklass. Louise har som ambition att engagera alla sittandes och skapa en sittningsupplevelse utan dess like, vilket vi i valberedningen är säkra på kommer ske. Valberedningen har fullt förtroende för att Louise med hennes livfulla inställning och karisma kommer att skapa flertalet minnesvärda stunder för Malmö Nation som sångförman.

KOLLEGIET

Ebba Lidén

Valberedningen har valt att nominera Ebba Lidén till Kollegieledamot á 2 terminer. Ebba är en trygg, energifylld och rakryggad person med skinn på näsan och som står för sina åsikter. Detta är något Ebba visat prov på nu senast som Husförman, och hennes omfattande kunskaper därifrån kommer vara en stor tillgång i Kollegiet. Ebba har dessförinnan varit aktiv i flertalet utskott och även suttit som tjänsteman för både Brunch och Upper East-bar, vilket visar på att hennes hjärta klappar hårt för Malmö Nation. Hennes engagemang har gett henne bra insikt i den dagliga verksamheten och det strategiska och långsiktig planeringen, vilket kommer vara till hennes fördel. Med hennes höga ambitioner för Malmö Nation, är vi i valberedningen eniga om att Ebba kommer göra ett perfekt tillskott till Kollegiet kommande verksamhetsår. 


Jonathan Malmsten

Valberedningen har valt att nominera Jonathan Malmsten till Kollegieledamot á 2 terminer. Jonathan är en ambitiös, hårt arbetande person som aldrig nöjer sig utan alltid strävar efter att göra det bästa av en situation. De ledaregenskaper och erfarenheter han samlat på sig och utvecklat, tillsammans med sin förmåga att alltid våga säga sin sak, är egenskaper som vi i valberedningen värderar högt i rollen som Kollegieledamot. Jonathans stora engagemang vid flera av nationens utskott, samt de 3 terminer som han redan hunnit avverka i kollegiet, har gett honom den erfarenhet som krävs för att ytterligare ta nationen framåt. Vi tror att han är perfekt i rollen som Kollegieledamot och tror i allra högsta grad att han kan bidra till att fortsatt ta nationen helskinnad ur den pandemi som härjar


Oliver Adolfsson

Valberedningen har valt att nominera Oliver Adolfsson till Kollegieledamot á 2 terminer. Oliver är en utåtriktad person med många terminers engagemang däribland ett år som Notarie. Han har under den senaste terminen suttit som Kollegieledamot där han har utvecklats och tydligt visat att han besitter kärnkompetens som krävs i kollegiet. Han vill säkerställa att nationen fortsätter vara en plats där alla intressenter, vare sig det är medlemmar, funktionärer eller tjänstemän ska känna sig inkluderade och uppskattade på nationen. Året har minst sagt varit stormigt, med mycket motvind. Men med Oliver bakom rodret är vi i Valberedningen säkra på att nationen kommer fortsätta växa och stå starka vid dess ledord!


Emilia Johannesson

Valberedningen har valt att nominera Emilia Johanesson till kollegieledamot á 2 terminer. Som tidigare Festmästare, Upper East-tjänsteman och Gyllene Kalven-krögare har Emilia ett stadigt nationsengagemang i ryggen. Hon är väl införstådd med Malmö Nations tradition och vad det innebär att rodda allt från stora evenemang till traditionsenliga sittningar, något Valberedningen ser som en stor kunskapstillgång som under rådande pandemi måste bevaras. Emilia har genom tidigare engagemang och styrelsearbete i andra studentföreningar god insikt i de utmaningar som Malmö Nation kommer möta det kommande året. Valberedningen är övertygade om att Emilia kommer bidra med nya perspektiv och vara en stark drivkraft i Kollegiet 2021. 


Malin Edhall

Valberedningen har valt att nominera Malin Edhall till kollegieledamot á 1 termin. Malin har sedan sin ankomst till Lund visat ett oerhört starkt och brinnande intresse för Malmö Nation. Hennes engagemang inkluderar tjänstemannaposter som tandemgeneral, casanovatjänsteman och pronotarie. Det senaste året har Malin även lett Malmö Nation genom ett utmanande verksamhetsår som Qurator. Valberedningen anser att den gedigna kunskap som Malin har samlat på sig kommer vara av stor vikt för framtida kollegium och värdesätter även hennes många idéer för att fortsatt utveckla kollegiets arbete. Valberedningen är övertygad om att Malin är väl förberedd för att bidra till det långsiktiga och strategiska arbetet i Malmö Nations seniorskollegium.

Filippa Lundberg 

Valberedningen har valt att nominera Filippa Lundberg till Kollegieledamot á 2 terminer. Filippa är en tuff tjej med skinn på näsan vilket hon visat under sitt välstrukturerade år som husförman och nu senast som kollegieledamot. Filippa har även varit aktiv inom de flesta av nationens utskott och har utöver sitt år på expeditionen ett ovärderligt direktseende ur ett nationsenligt perspektiv. Engagemang och den där lilla extra gnistan för Malmö Nation är något som Filippa påvisat under sin tid i Lund, och som vi i valberedningen vill se ännu mer av. Filippas kompetens och erfarenhet bör inte gå till spillo, och därför känner vi i valberedningen oss oerhört trygga att nominera henne ännu ett år. Med Filippas vision om att fortsätta att bidra och främja nationens framfart och framgång som den främsta Nationen i Lund, är hon ett säkert val till kollegiet. 


Nomineringar HT20 Valberedningsledamot á 2 terminer 

Julia Hellquist 

Valberedningens valberedning har valt att nominera Julia Hellqvist till Valberedningsledamot á 2 terminer. Julia är en trygg, självsäker och inkluderande person som ser och bryr sig om alla. Vi ser att Julia kommer kunna bidra med mycket kunskaper till valberedningen efter fyra terminer som Grafik och Estetik tjänsteman, och funktionär i samtliga utskott på nationen. Julia är alltid klädd i ett leende och sprider positiv energi samtidigt som hon förmedlar både lugn och stabilitet. Detta tycker valberedningens valberedning är viktiga egenskap som tillsammans med Julias ödmjukhet kommer vara av oerhörd nytta i valberedningen.


Bore Westman

Valberedningens valberedning har valt att nominera Bore Westman till Valberedningsledamot á 2 terminer. Bore är en energisk och glad person som kan få ett helt rum att lysa upp genom sin närvaro. Förutom ett långvarigt engagemang på nationen som både funktionär och tjänstemän på casanova har Bore även under senaste året som valberedningsledamot tillsatt fantastiska tjänstemän på nationen. Bore är ambitiös, analytiskt och tillsammans med hans starka personkännedom kommer rätt personer väljas till rätt post. Vi i valberedningens valberedning är övertygade om att Bore ännu ett år kommer skapa en positiv och trygg stämning i valberedningen.