Kallelse till Nationsmöte 2020.11.24

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän för VT21 och HT21. Mötet kommer hållas digitalt på Zoom tisdagen den 24 november kl. 18.00 (..).

Föredragningslista
§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2020-10-27

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av Nationsval

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Ludwig Ekberg

Ebba Berggren

Hanna Westerberg

Filippa Lavré

Lykke Nyberg

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Felix Kruse

1 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Nils Folcker

2 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Sascha Hansson

William Johansson

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

Albin Persson

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

Jonas Hallgren

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

Adrian Agardh

Siri Björklund

4 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 Terminer

Philippa Rosenbacke

Lucas Adolfsson

John-Jacob Holmberg

Olivia Avendano

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

Fanny Svereus

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Erik Blom

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 1 terminer

Maja Sandberg

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin 

Emma And

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Adrian Magnusson

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Ebba Glenngård

1 st. Kapellettjänsteman  á 2 terminer

Karl Bergman – Motförslag: Jakob Holst

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Lovisa Lundh

2 st. Övermarskalk á 1 termin

Truls Grafström – Motförslag: Filip Nyzell

Fanny af Petersens

2 st. Sexmästare á 2 termin

Hedda Malmqvist

Anna Blanca Zingmark 

1 st. Eventeriettjänsteman (mat) á 2 terminer 

Frans Bergkvist

2 st. Eventeriettjänstemän (hovmästare) á 2 terminer 

Victoria Ullbin

Axel Johnsson

1 st. Husmor á 2 terminer

Charlotte Cederqvist

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Matilda Lundberg

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Erik Risberg

1 st. Filmtjänsteman á 2 terminer

Disa Cronsioe

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer

Dragomir V. Petrov

1 st. Grafik & Estetik-tjänsteman á 2 terminer 

Kristina Riley

1 st. Sångförman á 1 termin

Louise Rydberg

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

Ebba Lidén

Jonathan Malmsten

Filippa Lundberg

Oliver Adolfsson

Emilia Johannesson

1 st. Kollegieledamot á 1 termin

Malin Edhall

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en
tjänstemannapost)

Ebba Lidén

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Bore Westman

Julia Hellquist

§ 8.      Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,
Malin S. Edhall
Malmö Nations Qurator