Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte den 27/10 i samband med val av Qurator och ProQurator Social.

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av Qurator och ProQurator Social. Mötet hålls digitalt på Zoom kl.18.00(..) tisdagen den 27/10, föranmälan krävs. Mer information kommer inom kort.

Föredragningslista
§ 1.                OFMÖ
§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3.                Föredragningslistans godkännande
§ 4.               Justering av protokoll från nationsmöte 2020-09-08
§ 5.       Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
§ 6.               Meddelanden
§ 7.               Förslag om stadgeändringar
§ 8.              Förrättande av Nationsval

1 st. Qurator á 2 terminer

Valberedningens nominering: Arvid Gramer

Motförslag: Lovisa Lundh


1 st. ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningens nominering: Maja Moberg

Motförslag: Jonas Hallgren

§ 9.                  Övrigt

§ 10.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,
Malin S. Edhall
Qurator