Härmed ledigförklaras Skånska Nationernas Luciastipendier HT 2020

Härmed utlyses Luciastipendierna! Om du har varit aktiv på någon av de skånska nationerna, Kristianstads, Malmö, Lunds, Sydskånska eller Helsingkrona nation kan du söka stipendierna nedan! För att söka måste du fylla i ansökningsblanketten som finns på alla nationernas exp och på skånska nationernas hemsida! Läs instruktionerna noga! Om det saknas information på ansökningsblanketten kommer den anses vara ogiltig.

För att ladda ner ansökningsblanketten gå till skånska nationens hemsida.

Stipendier

Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 27 000 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska Damernas, årets ram 27 000 kr

1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Simrishamn med omnejd, årets ram 54 600 kr

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej tidigare tilldelats stipendiet.

Perioikernas stipendium, årets ram 55 650kr

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 59 900 kr

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner och hemsidor.

Adressera enligt nedan eller lämna in ansökan på Kristianstads Nations expedition.

”Luciastipendier”

Kristianstads Nation

Tornavägen 7

223 63 Lund