Anna och Nils Dahlqvist stipendieutdelning 2020

Nu kan ni söka Anna och Nils Dahlqvist stipendium för 2020 enligt nedan. Stipendiet skall delas ut till studerande som är medlemmar i Malmö Nation. Sökande måste vara medlem i nationen vid ansökningstidens utgång, samt ha gått i gymnasieskola i Malmö.

Bidrag kan delas ut i maximalt tre på varandra följande år. Av ansökan ska framgå: Personnummer, namn, adress, bankens namn, clearingnummer och kontonummer.

Ansökan skickas till pqe@malmonation.com senast den 28/10-20 med märkning Dahlqvist20.

Med vänliga hälsningar, Lana Ademi PQE