Lysning av projektposter HT 20 & VT 21

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför HT 20 och VT 21.

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

För att få information om posten som Nationsdiscjockey klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

För mer information om posten som Studentvärd kontakta PQS på PQS@malmonation.com

2 st. Studentvärdar á en termin

1 st. Nationsdiscjockey á 2 terminer 

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast den
30/09 klockan 15.00. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i
e-mailet. I mailet ska även CV och personligt brev finnas bifogat.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte
kommer att behandlas.

Vänligen,
Malmö Nations Quratel