Lysning av projektposter HT 20 & VT 21

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför HT 20 och VT 21.

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

1 st. Malmö Nations Vänner á 2 terminer 

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast den
11/09 klockan 16.00. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i
e-mailet. I mailet ska även CV och personligt brev finnas bifogat.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte
kommer att behandlas.

Vänligen,
Malmö Nations Quratel