Kallelse Nationsmöte – 2020.09.08

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval av tjänstemän för
HT20 & VT20. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 8 september.

Föredragningslista

§ 1.                         OFMÖ

§ 2.                         Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                         Föredragningslistans godkännande

§ 4.                         Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                         Justering av protokoll från nationsmöte 2020-05-05

§ 6.                         Meddelanden

§ 7.                         Förslag om stadgeändringar

§ 8.                         Förrättande av Nationsval

2 st. Lunchtjänsteman á en termin

Valberednings nominering:

Sascha Hansson

Frans Bergkvist

1 st. Fototjänsteman á en termin

Dragomir Petrov

1 st. Kollegieledamot á två terminer

Linnea Sjöberg

1st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en tjänstemannapost)

Motkandideringar ska mailas till valberedningen@malmonation.com senast söndag den 6 september klockan 11:59.

Med vänlig hälsning,

Malmö Nations Valberedning


1 st. Valberedningsledamot á 1 termin.

Mathilda Hoffman

Motkandideringar ska mailas till valbvalb@malmonation.com senast söndag den 6 september klockan 11:59.

Med vänlig hälsning,

Malmö Nations Valberednings Valberedning

§ 9.                        Övrigt

§ 10.                      OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                  Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Malin S. Edhall

Qurator