In och läs Valberedningens nomineringar till Malmö Nations hedersposter

Med tanke på att vårt senaste nationsmöte skedde digitalt så fick inte de som blivit valda till hedersposter sina nomineringar upplästa. Vi har därför valt att lägga upp dessa på vår hemsida så att alla får möjlighet att läsa valberedningens nomineringar.

Maja Moberg Sångförman á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Maja Moberg till Sångförman á 2 terminer. Maja är en utåtriktad, sprudlande tjej med stabilt nationsengagemang i ryggen. Som tidigare Casanovatjänsteman och som en stjärna i Malmö Nations kör är sångfågeln Maja ett självklart val som vi i Valberedningen ställer oss bakom. Hennes visioner och kreativa idéer för hur rollen som Sångförman ska utvecklas tillsammans med hennes kärlek för att stå på scen är en klockren kombo. Vi ser framemot många framtida sittningar där Maja håller låda, sjunger traditionsenliga visor och sprider glädje som den glädjespridare hon är. 

Fabian Bergman  ProNotarie á 2 termin

Valberedningen har valt att nominera Fabian Bergman till posten som ProNotarie á två terminer. Fabian har ett långt och gediget nationsengangemang och är en naturlig ledare, vilket han visat prov på i hans tidigare post som Upper East-tjänsteman. Fabian är en person med stark vilja och drivkraft, samtidigt som han alltid ser möjligheter istället för motgångar. Med ett ständigt leende på läpparna är Fabian en person som alltid bjuder på sig själv och lyfter alla i sin närhet, detta är egenskaper vi i Valberedningen är övertygade om kommer att genomstråla han roll som ProNotarie. Med Fabian som ProNotarie är vi trygga med att tjänstemannakåren kommer att stormtrivas det kommande året och att alla nationens medlemmar kommer bli väl omhändertagna. 

Viktor Fresk Fanbärare á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Viktor Fresk till Malmö Nations Fanbärare á 2 terminer. Viktor har visat ett ovanligt stort engagemang och hjärta för nationen, och har alltid ställt upp i vått och torrt. Efter att ha varit funktionär i flertalet av nationens utskott, samt tjänsteman för nationens storslagna Casanova anser vi i valberedningen att Viktor är en sann malmöit, och har ett rött pumpar hjärta för Malmö Nation. Därför vill vi i Malmö Nations Valberedning ge Viktor  äran att få bära vår vackra fana. 

Fanny Spindler Fanbärare á 1 terminer

Valberedningen har valt att nominera Fanny Spindler till Fanbärare á 1 termin. Fanny är en social, varm och välkomnade tjej med ett ständigt leende på läpparna. Hon har ett driv för nationen och ett engagemang bakom sig vilket visar på ett stort hjärta för nationen och att hon ställer upp i vått och torrt. Fanny är en tjej som är en bra förebild för nationen och såväl nya som gamla studenter, vi anser därför att hon är det självklara valet att vara ansiktet utåt på evenemang och representera Malmö nation. Vi i valberedningen är övertygande om att Fanny med sina sociala egenskaper och varma jag kommer utföra sitt jobb som Fanbärare med heder och genom det bygga broar från Malmö Nation till övriga studentorganisationer i Lund. 

Katrine Fabricius 1 st. Husmor á 1 terminer

Valberedningen har valt att nominera Katrine Fabricius till Husmor á 1 termin. Katrine är en ödmjuk, omtänksam och oerhört varm person som har visat sig stresstålig oavsett situation. Utöver detta har även Katrine ett oerhört intresse för mat och gastronomi, vilket visats under hennes tidigare erfarenhet som tjänsteman för mangos och som husmor. Hon har även tydliga visioner för hur Husmosteriet ska utvecklas och lägger stor vikt på samarbetet mellan sexmästeriet. Med hennes kunskap om matlagning och med sin energi och ambition är Valberedningen övertygade om att Katrine kommer axla rollen som husmor och bidra till att sätta en fantastisk prägel på alla traditionsenliga sittningar den kommande terminen.

Emilia Johannesson (mat) Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Valberedningen har valt att nominera Emilia Johannesson till Gyllene Kalven krögare á 1 termin. Emilia är en strukturerad, energifylld och trygg person och med ständigt brinnande intresse för mat, vilket är av vikt för denna post och för att bilda sitt eget koncept. Emilia har tydliga idéer och visioner för hur hon vill sätta sin prägel: säsongsbaserat, ta vara på unika styckningsdetaljer och använda svenska råvaror, något som även betonar hållbarhetstänket som Emilia applicerar i sin matlagning. Med sina tidigare erfarenheter som bland annat Upper East-tjänsteman men även inom Sveriges mästerkock, ser vi verkligen fram emot att uppleva och njuta av Emilias kreationer. Vi i Valberedningen anser därför att Emilia är det självklara valet som Gyllene Kalven-krögare och något som vi är säkra på att hon kommer göra med perfektion och briljans. 

Felix Kruse (hov) Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Valberedningen har valt att nominera Felix Kruse till Gyllene Kalven hovmästare á 1 termin. Felix är en ambitiös, taggad person med ett brinnande intresse för mat och dryck som vi anser är utomordentligt viktigt för att kunna sätta sin prägel på detta event. Den passion och kreativa vision som Felix förmedlade för att kunna sätta just sin prägel på Gyllene Kalven är något vi i Valberedningen ser fram emot att få uppleva. Med sina tidigare erfarenheter som funktionär i Casanova och Novischeriet samt barerfarenheter som Upper East tjänsteman är vi i valberedningen övertygade om att Felix är det självklara valet för att ta sig an posten som hovmästare för Gyllene Kalven och är något han kommer göra med bravur. 

Erica Nordefjäll Kollegieledamot á 2 termin

Valberedningen har valt att nominera Erica Nordefjäll till kollegieledamot á 2 terminer. Erica har sedan hon satte sin fot i Lund för första gången brunnit för Malmö Nation. Erica har en förmåga att se till behoven i sin omgivning samtidigt som hon kan agera som en drivande ledare. Detta har framförallt visats upp genom hennes tidigare engagemang, vare sig det gäller utförandet av paradoxivalen, sin tid som notarie eller som kollegieledamot. Utöver detta besitter Erica även ovärderliga kunskaper inom marknadsföring och kommunikation, vilket kommer vara av stor tyngd i nationens uppstartningsfas efter pågående pandemi. Oavsett vilken uppgift som ges Erica är vi i valberedningen övertygade om att hon kommer lösa det galant och med ett leende på läpparna. 

Gabriel Hirdman Kollegieledamot á 2 termin

Valberedningen har valt att nominera Gabriel Hirdman till Kollegieledamot á 2 terminer. Gabriel har en bred så gott som lång erfarenhet inom Malmö Nation och kommer därför bidra med en fortsatt god insikt i Kollegiets arbete. Utöver detta anser vi i Valberedningen att Gabriels kunskaper som läkarstudent kommer att vara väl passande under och även efter COVID-19 pandemin som utmanar kollegiets arbete i att ta strategiskt långsiktiga beslut under dessa omständigheter. Med tidigare ansvarsroll som Brunchtjänsteman, Övermarskalk, Fanbärare och Kollegieledamot kommer Gabriel fortsätta bidra med stor en visdom och trygghet. Med höga ambitioner för Malmö Nation, är Valberedningen enig om att Gabriel Hirdman kommer att vara den trygga kollegan i kollegiet kommande verksamhetsår.

Max Schömer Kollegieledamot á 2 termin

Valberedningen har valt att nominera Max Schömer till Kollegieledamot á 2 terminer. Max har ett långt och gediget engagemang bakom sig i såväl i nationen som utanför och har en god insyn i alla verksamheter. Tillsammans med hans goda egenskaper som noggrannhet, logiskt tänkande och trygghet kommer Max bidra med bra byggstenar som krävs inom Kollegiet. Max har det gångna året spenderat sin tid som PQE i Quratelet vilket kommer bidra med en stabil grund till det långsiktiga, strategiska och välplanerade arbetet som utförs. Valberedningen anser därför att Max Schömer, med sin ansvarsfulla karaktär, känsla och driv för Malmö Nation, och även meriterande kunskaper inom både juridik och ekonomi, kommer utgöra ett perfekt tillskott till Kollegiet det kommande verksamhetsår. 

Sebastian Evander Kollegieledamot á 2 termin

Valberedningen har valt att nominera Sebastian Evander till kollegieledamot á 2 terminer. Sebastian är en oerhört driven och ambitiöst ung man som har en förmåga att sprida lugn till personerna i sin omgivning. Under det gångna året som kollegieledamot har Sebastian kunnat bidra med värdefulla insikter i nationens dagliga verksamhet, främst från hans tidigare erfarenheter som Casanovatjänsteman och ProNotarie. Utöver detta är Sebastian en orädd problemlösare som använder sig av analytiskt tänkande oavsett vilket utmaning som står inför honom. Allt detta gör att vi i valberedning känner oss säkra på att Malmö Nation kommer gynnas av att fortsätta få ha Sebastian i nationens strategiska spets. 

Joel Lindgren Kollegieledamot á 1 termin

Valberedningen har valt att nominera Joel Lindgren till Kollegieledamot á två terminer. Joel är en sann glädjespridare med långt engagemang inom nationen. Bortsett från att sprida glädje så är Joel en kreativ och idéladdad individ. Att fokusera på enkla lösningar såväl som långsiktiga mål i relation till den aktuella samhällsbilden är något Joel kommer att bidra med. Joel är en rationell person som kan föra talan och medla i de frågor som kollegiet berör, dessa är viktiga egenskaper i en konstellation av tio personer. Med sitt fokus på verksamhetsrelaterade frågor och studier kring fastighetsföretagande kommer Joels erfarenhet att tillföra en mångfald av kompetens inom kollegiet. Valberedningen ser därför Joel som en självklar kamrat i kollegiet som alltid kommer att finnas där och bidra med vind i seglen samt ratta rodret i rätt riktning. 

Oliver Adolfsson Kollegieledamot á 1 termin

Valberedningen har valt att nominera Oliver Adolfsson till Kollegieledamot á 1 termin. Oliver är en ödmjuk, glädjespridande person som alltid vill se till att ingen lämnas utanför. Med sina starka nationserfarenheter i diverse utskott och nu senast som Notarie i Quratelet är Oliver ett tillskott i posten som kollegieledamot. Olivers kunskaper från sitt quratelsår gällande marknadsföring, kommunikation, sociala medier samt novischperioden och passion för dessa aspekter kommer vara en stor styrka den kommande hösten för nationen. Dessutom, med Olivers förmåga att alltid bemöta alla nationens medlemmar med ett leende på läpparna är vi i Valberedningen övertygade om att han kommer vara ett stort stöd i kollegiet såväl som till vår nya notarie Daniel. 

Filippa Lundberg Kollegieledamot á 1 termin

Valberedningen har valt att nominera Filippa Lundberg till Kollegieledamot á 2 terminer. Filippa är en riktig power-woman med skinn på näsan vilket hon visat under sitt välstrukturerade år som husförman och kollegiet därefter. Filippa har även varit aktiv inom de flesta av Nationens utskott och har utöver sitt år på expeditionen ett ovärderligt periferiseende ur ett nationsenligt perspektiv. Engagemang och den där lilla extra gnistan för Malmö Nation är något som Filippa påvisat under sin tid i Lund, och vi vill se ännu mer av den. Valberedningen känner att Filippas kompetens och erfarenhet inte bör gå till spillo, därav känner vi oss oerhört trygga att nominera denna pingla. Filippa kommer att fortsätta att bidra och främja nationens framfart och framgång som den främsta Nationen i Lund.

Filip Delden Valberedningsledamot á 2 terminer

Valberedningens valberedning har valt att nominera Filip Delden till valberedningsledamot á två terminer. Filip är omtänksam, ambitiös och analytisk och gillar att bemöta problem med ett helhetsperspektiv. Filip vet sedan tidigare erfarenheter att han inte har problem med att vara objektiv och ser det som en utmaning att ta rätt beslut oavsett vem det påverkar. Han ser vikten i att välja rätt personer till rätt roller och vet att han kommer bidra till det med sin starka personkännedom. Med tidigare erfarenheter som ledare och beslutsfattare inom liknande organisationer kommer Filip bidra till givande diskussioner och att valberedningen tillsammans kommer fram till rätt beslut. Vi i valberedningens valberedning ser Filip som ett självklart tillskott till en valberedning där han kommer bidra med nya sätt att bemöta problem och att effektivt diskutera och komma fram till rätt beslut.