Kallelse Nationsmöte – 2020.05.05

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän. Mötet äga rum i digitalt kl.18.00(..) tisdagen den 5/5. Mer information om hur nationsmötet kommer gå till kommer inom kort.

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd och utseende av tre rösträknare.

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2020-04-01

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval


2 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Julia Rydin
Matilda Åberg

Mötet väljer Julia Rydin, Matilda Åberg.  

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Josefine Frisén
Carl Sohlberg
Sebastian Norrby
Alice Hedin
Anna Erlandsson

Mötet väljer Josefine Frisén, Carl Sohlberg, Sebastian Norrby, Alice Hedin, Anna Erlandsson

1 st. Lunchtjänsteman á 1 termin

Valberedningens nominering:

Lovisa Swan

Mötet väljer Lovisa Swan.

2 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Jakob Söderblom
Sara Stenvall – Motförslag: Wille Melander, Hanna Westerberg

Mötet väljer Jakob Söderblom & Sara Stenvall

1 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Astrid Nyquist

Mötet väljer Astrid Nyquist.

1 st. Mangostjänsteman á 1 terminer

Valberedningens nominering:

Spiros Pavlidis

Mötet väljer Spiros Pavlidis.

2 st. Casanovatjänsteman (torsdag) á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Erik Eidmann
Oskar Åkesson

Mötet väljer Erik Eidmann & Oskar Åkesson.

2 st  Casanovatjänsteman (lördag) á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Emma Stork Edhall
Adam Rundfelt – Motförslag: Perla Gabay, Ivar Gunnarsson

Mötet väljer Emma Stork Edhall & Adam Rundfelt.

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (mat)

Valberedningens nominering:

Rasmus Broms 
Theodor Wiese

Mötet väljer Rasmus Broms & Theodor Wiese.

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (bar)

Valberedningens nominering:

Hugo Lindgren
Erik Landgren – Motförslag: Sascha Hansson

Mötet väljer Hugo Lindgren & Erik Landgren.

2 st. Easy Levin á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Simon Montner
Joy Klemt

Mötet väljer Simon Montner & Joy Klemt.

1 st. Natu á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Victor Forsfält Ljungberg

Mötet väljer Victor Forsfält Ljungberg.

2 st. Nationsdiscjockey á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Fredrik Ramel
Issa Kram

Mötet väljer Fredrik Ramel & Issa Kram

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Magda Maesel – Motförslag: Mathias Gren

Mötet väljer Mathias Gren.

1 st. Hemsidatjänsteman á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Ellen Brohagen – Motförslag: Theodor Jerner, Erik Blom

Mötet väljer Ellen Brohagen.

1 st. ProNotarie á 1 termin

Valberedningens nominering:

Lovisa Lundh – Motförslag: Felix Kruse

Mötet väljer Felix Kruse

1 st. ProNotarie á 2 termin

Valberedningens nominering:

Fabian Bergman

Mötet väljer Fabian Bergman.

3 st. Festmästare á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Elsa Holmberg (ekonomi) – Motförslag: Vilhelm Brattström Mathiesen
Michelle von Huth (personal)
Timothy Littorin (mat)

Mötet väljer Michelle von Hoth, Timothy Littorin & Elsa Holmberg.

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Viktor Fresk

Mötet väljer Viktor Fresk .

1 st. Fanbärare á 1 terminer 

Valberedningens nominering:

Fanny Spindler

Mötet väljer Fanny Spindler.

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Victor Larsson

Mötet väljer Victor Larsson.

1 st. Husmor á 1 terminer 

Valberedningens nominering:

Katrine Fabricius

Mötet väljer Katrine Fabricius.

1 st. Malmö Nations Vänner á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Jesper Örnborn

Mötet väljerJesper Örnborn.

1 st. Sångförman á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Maja Moberg

Mötet väljer Maja Moberg.

2 st. Trivsel-tjänsteman á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Felicia Strömgren
Lisen Samson

Mötet väljer Felicia Strömgren & Lisen Samson.

1 st. Idrott-tjänsteman á 2 terminer 

Valberedningens nominering:

Smilla Sandgren – Motförslag: Omar El-Malli

Mötet väljer Smilla Sandgren.

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Valberedningens nominering:

Emilia Johannesson (mat)

Mötet väljer Emilia Johannesson.

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Valberedningens nominering:

Felix Kruse (hov)

Mötet väljer Felix Kruse.

5 st. Kollegieledamot á 2 termin

Valberedningens nominering:

Linnea Sjöberg – Motförslag: Christopher Andersson
Erica Nordefjäll
Gabriel Hirdman
Max Schömer
Sebastian Evander

Mötet väljer Erica Nordefjäll, Gabriel Hirdman, Max Schömer, Sebastian Evander & Christopher Andersson

3 st. Kollegieledamot á 1 termin

Valberedningens nominering:

Joel Lindgren
Oliver Adolfsson
Filippa Lundberg

Mötet väljer Joel Lindgren, Oliver Adolfsson & Filippa Lundberg.

Motkandideringar ska mailas till valberedningen@malmonation.com senast söndagen den 3 maj klockan 11:59.

Med vänlig hälsning,

Malmö Nations Valberedning

___________________________________________________________________________

Härmed utlyser Valberedningens valberedning följande poster inför ordinarie val VT20.

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Filip Delden
Zackarias Ekström – Motförslag: Olivia Ingemarsson

Mötet väljer Filip Delden & Zackarias Ekström

Eventuella motkandideringar ska mailas till valbvalb@malmonation.com senast söndagen den 3 maj klockan 11:59.

§ 8.       Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

§ 9.                Övrigt

§ 10.              OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna!


Malin S. Edhall

Malmö Nations Qurator