Lysning av tjänstemannaposter HT20 & VT21

Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning följande poster till val inför HT20 och VT21.

Ansökan samt nominering till poster görs via länkarna nedan. 

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

2 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Lunchtjänsteman á 1 termin

2 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Mangostjänsteman á 1 terminer

1 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

2 st. Casanovatjänsteman (torsdag) á 2 terminer 

2 st  Casanovatjänsteman (lördag) á 2 terminer

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (mat)

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (bar)

1 st. Easy Levin á 2 terminer (bar)

1 st. Easy Levin á 2 terminer (mat)

1 st. Natu á 2 terminer 

2 st. Nationsdiscjockey á 2 terminer 

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer 

1 st. Hemsida-tjänsteman á 2 terminer 

1 st. ProNotarie á 1 termin

1 st. ProNotarie á 2 termin

3 st. Festmästare á 2 terminer 

1 st. Fanbärare á 2 terminer

1 st. Fanbärare á 1 terminer 

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer 

1 st. Husmosteriet á 1 terminer 

1 st. Malmö Nations Vänner á 2 terminer 

1 st. Sångförman á 2 terminer 

2 st. Trivsel-tjänsteman á 2 terminer 

1 st. Idrott-tjänsteman á 2 terminer 

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

5 st. Kollegieledamot á 2 termin

3 st. Kollegieledamot á 1 termin

Alla ansökningar och nomineringar görs via länkarna nedan.

Skicka in din ansökan eller nominering senast den 16e april kl. 23:59. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas. Efter sista ansökningsdag kommer den sökande eller nominerade kontaktas för vidare instruktioner för kommande intervju. Intervjuer sker digitalt mellan den 19-24 april.

Klicka på länken för att söka till tjänstemannapost:
https://forms.gle/XcyTmVuipgnKWBCQ6

Klicka på länken för att nominera till tjänstemannapost:
https://forms.gle/ee4J5K4SwsS4nEtLA

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot: 
Vid ansökan till posten som Kollegieledamot var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning


Härmed utlyser Malmö Nations Valberedningens Valberedning följande poster till val inför HT20 och VT21.

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer.

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 16e april kl. 23:59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.

Vänligen,
Valberedningens valberedning