Kallelse till Nationsmöte onsdagen den 1/4

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av PQE, Notarie och Valberedningens ordförande.
Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) onsdagen den 1/4.


Föredragningslista
§ 1. OFMÖ
§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3. Föredragningslistans godkännande
§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2020-01-28
§ 5. Meddelanden
§ 6. Förrättande av Nationsval

1 st PQE á 2 terminer
Valberedningens nominering: Lana Ademi

1 st Notarie á 2 terminer
Valberedningens nominering: Daniel Baldhagen

1 st Valberedningens ordförande á 2 terminer
Valberedningens Valberedning nominering: Lovisa Trulsson

§ 7. Övrigt
§ 8. OFMA
Kommentar till föredragningslista:
§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna!
Malin S. Edhall
Malmö Nations Qurator