Lysning av ProQurator Ekonomi och Notarie

Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning val till:
1 st. ProQurator Ekonomi á 2 terminer
1 st. Notarie á 2 terminer

”Som Quratelsmedlem ingår du i ledningsgruppen som förvaltar hela nationens verksamhet. Att vara Quratelsmedlem medför ett ansvar gentemot organisationen och alla som berörs av denna.”

1 st. ProQurator Ekonomi á 2 terminer


Arbetsbeskrivning
ProQurator Ekonomi har det övergripande ansvaret för nationens ekonomi och att denna sköts på ett tillfredställande sätt. Detta innefattar exempelvis att planera och budgetera nationens verksamhet, ansvara för bokföringen samt sköta alla nationens in- och utbetalningar. ProQurator Ekonomi ska ur ett ekonomiskt perspektiv verka för att utveckla nationen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Efterfrågade egenskaper
Malmö Nation efterfrågar en person som är van vid att arbeta under stress och samtidig är välplanerad och organiserad i sitt utförande. Vi ser att du är ansvarstagande och besitter en stark samarbetsvilja. Du har en grundläggande kunskap, och framförallt ett intresse, inom ekonomi. Vi efterfrågar en person med tydliga ledaregenskaper som strävar mot att utveckla såväl sig själv som nationen i stort. Tidigare erfarenhet inom något av det ovanstående är meriterande.

1st Notarie á 2 terminer

Arbetsbeskrivning
Notarien har det övergripande ansvaret för nationens informationsflöde och marknadsföring. Notarien ansvarar även för bemötandet av nationens medlemmar på expeditionen och förväntas kunna bistå med hjälp till såväl medlemmar som aktiva på nationen. Notarien ska arbeta strategiskt med att utveckla nationen, framförallt ur ett marknadsföringsperspektiv.

Efterfrågade egenskaper
Malmö Nation efterfrågar en person som är kreativ och nytänkande, strukturerad och disciplinerad samt har en bred kunskap om nationen i sin helhet. Vi ser att du är en mycket god personkännare som inte drar sig för att skapa nya kontakter. Du har ett öppet sinne och en ödmjuk personlighet för att på bästa sätt kunna representera nationen. Du har ett utvecklande och utmanande tänk som kommer föra nationen framåt. Kunskaper inom sociala medier, grafisk formgivning och marknadsföring är av meriterande vikt.

Intervju för Quratelsposterna ProQurator Ekonomi & Notarie


Inför intervju kommer den sökande att få ett mail där intervjuprocessen beskrivs djupare samt vilka förberedelser som krävs. Ett förberedande och tidsbestämt case genomförs inför intervjun. Därefter kommer intervjun att hållas med valberedningen samt med en tidigare quratelsmedlem samt Inspektor eller Proinspektor i Malmö Nations Publokal. Samtliga intervjuer kommer att hållas 23-24 mars.

För övriga frågor eller en mer utförlig arbetsbeskrivning vänligen kontakta Valberedningen eller Quratelet.

Vänligen skicka in din ansökan eller nominering till valberedningen@malmonation.com senast söndag den 15/3 klockan 23.59.

Ansökan ska innehålla den sökandes/nominerades för och efternamn, telefonnummer och mailadress. Den sökande ska även skicka in ett CV samt ett personligt brev på max 400 ord. Om personen nomineras kan CV och personligt brev kompletteras i efterhand.

Observera att varken nomineringar eller ansökningar utan telefonnummer eller mail kommer att behandlas.

Vänligen,
Malmö Nations Valberedning