Lysning av 1 st Kapellettjänsteman á termin

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför VT 20.

1 st. Kapellettjänsteman á 1 termin

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast den
20/2 klockan 23.59. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i
e-mailet. I mailet ska även CV och personligt brev finnas bifogat.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte
kommer att behandlas.

Vänligen,
Malmö Nations Quratel