Kallelse Nationsmöte 2020.01.28


Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval av tjänstemän. Mötet äger rum i Nationens Publokal kl.18.00(..) tisdagen den 28/1.

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Upprättande av röstlängd och utseende av tre rösträknare.

§ 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2019-11-19

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av Nationsval

1 st. Upper- East tjänsteman (bar) á 1 termin 

Magda Maesel

2 st.  Boulangeriettjänsteman  á 1 terminer

Hanna Vult von Steyern

Minna Wolf

1 st. Kapellettjänsteman á 2 terminer

Vakant

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation senast kl 12.00(..) söndag
26/1.
 
§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen
Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna!

Malin S. Edhall
Malmö Nations Qurator