Lysning av Tandemgeneraler VT20

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför VT20.

2 st Tandemgeneraler á 1 termin

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast den 27/1 klockan 23.59.
Ange för- och efternamn samt telefonnummer i e-mailet.
I mailet ska även CV och personligt brev finnas bifogat.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte
kommer att behandlas.

Vänligen,
Malmö Nations Quratel