Kallelse till Nationsmöte tisdag 19/11

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän för VT20 och HT20. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 19 november.

Föredragningslista
§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2019-10-29

§ 5. Meddelanden

§ 6. Förrättande av Nationsval

1 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Kristina Riley

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Anna Hemberg

Matilda Lundberg

Sofia Lindborg

Jessicka Roos

Olivia Avendaño

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Maja Sandberg

1 st. Brunchtjänsteman á 1 terminer

Norea Klamming

2 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Jesper Örnborn

Nils Folcker

1 st. Mangostjänsteman á 1 termin

Rasmus Broms

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (mat)

Emma And

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (bar)

Adrian Magnusson

1 st. Eventeriettjänsteman (mat) á 2 terminer

Charlotte Cederqvist

2 st. Eventeriettjänsteman (hovmästare) á 2 terminer

Simon Mahout

Hedda Malmqvist

2 st. Casanovatjänsteman (torsdag) á 2 terminer 

Otto Flytström & Fredrik Butler

4 st.  Casanovatjänsteman (lördag) á 2 terminer

Maja Moberg & Alice Berggren

Felix Lantz & Truls Grafström

1 st. Fanbärare á 2 terminer 

Ilirjana Ademi

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Filippa Lundberg

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Fanny Lavré

1 st. Husmor á 2 terminer 

Katrine Fabricius

2 st. Sexmästare á 2 terminer

Louise Rydberg

Jonas Hallgren

2 st. Övermarskalk á 1 termin 

Arvid Gramer

Karin Rahm Andersson

1 st. ProNotarie á 2 terminer 

Daniel Baldhagen

1 st. ProNotarie á 1 termin

Lovisa Lundh

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer 

Lisa Rebecca Truedsson

1 st. Filmtjänsteman á 2 terminer

Disa Cronsioe

1 st. Grafik- och Estetiktjänsteman á 2 terminer

Julia Hellquist

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Ebba Eiroff

1 st. Kapellettjänsteman á 2 terminer 

Karl Bergman

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer 

Fanny Sveréus 

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer 

Jessica Hägglöf

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer 

Eric Werleus

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer 

Fanny Nyström

Fanny Lavré 

Filippa Lundberg

Selinay Özbek

Jonathan Malmsten

Motkandideringar ska mailas till valberedningen@malmonation.com senast söndag den 17 november klockan 11:59.

4 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en tjänstemannapost)

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer.

Bore Westman

Anna Charlotta Riley

1 st. Valberedningens ordförande á 1 termin. 

Elin Karlsson

Motkandideringar ska mailas till valbvalb@malmonation.com senast söndag den 17 november klockan 11:59.

§ 7. Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

§ 8. Godkännande av stadgerevidering rörande Malmö Nation

§ 9. Godkännande av stadgerevidering rörande Malmö Nations Bostäder

§ 10. Godkännande av revisor för Malmö Nations Bostäder

§ 11. Övrigt

§ 12 OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen
Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,
Fanny Nyström
Malmö Nations Qurator