Anna och Nils Dahlqvist stipendieutdelning 2019

Nu kan ni söka Anna och Nils Dahlqvist stipendium för 2019 enligt nedan.

Stipendiet skall delas ut till studerande som är medlemmar i Malmö Nation.
Sökande måste vara medlem i nationen vid ansökningstidens utgång, samt ha gått i gymnasieskola i Malmö. Bidrag kan delas ut i maximalt tre på varandra följande år.

Av ansökan ska framgå:
Personnummer, namn, adress, bankens namn, clearingnummer och
kontonummer.

Ansökan skickas till pqe@malmonation.com senast den 10/11-19 med märkning Dahlqvist19.

Med vänliga hälsningar,
Max Schömer
PQE