Lysning av tjänstemannaposter VT20 och HT20

Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning följande poster till val inför och HT 19 och VT 20.

Ansökan samt nominering till poster görs via länkarna nedan. 

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

1 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Brunchtjänsteman á 1 terminer

2 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

1 st. Mangostjänsteman á 1 termin

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (mat)

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (bar)

1 st. Eventeriettjänsteman (mat) á 2 terminer

2 st. Eventeriettjänsteman (hovmästare) á 2 terminer

2 st. Casanovatjänsteman (torsdag) á 2 terminer 

4 st  Casanovatjänsteman (lördag) á 2 terminer

1 st. Fanbärare á 2 terminer 

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

1 st. Husmor á 2 terminer 

2 st. Sexmästare á 2 terminer

2 st. Övermarskalk á 1 termin 

1 st. ProNotarie á 2 terminer 

1 st. ProNotarie á 1 termin

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer 

1 st Filmtjänsteman á 2 terminer

1 st Grafik- och Estetiktjänsteman á 2 terminer

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

1 st. Kapellettjänsteman á 2 terminer 

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer 

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer 

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer 

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer 

4 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en tjänstemannapost)

Alla ansökningar och nomineringar görs via länkarna nedan.

Skicka in din ansökan eller nominering senast den 31 oktober kl. 23:59. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas. Efter sista ansökningsdag kommer den sökande eller nominerade kontaktas för vidare instruktioner för kommande intervju. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal mellan den 4-12 november.

Klicka på länken för att söka till tjänstemannapost:

https://forms.gle/Hd83xtVyxKDmazrSA

Klicka på länken för att nominera till tjänstemannapost:

https://forms.gle/Kjhqkk1eJdv6F1y67

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot eller Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Vid ansökan till posten som Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Observera att detta inte är en tjänstemannapost. Intervjuerna kommer att hållas av en särskild Valberedning i samråd med styrelsen för Malmö Nations Bostäder. 

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning

__________________________________________________

Härmed utlyser Malmö Nations Valberedningens Valberedning följande poster till val inför och VT 20 och HT 20.

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer.

1 st. Valberedningens ordförande á 1 termin. 

Valberedningens ordförande är ytterst ansvarig över Malmö Nations Valberedning och dess löpande arbete. Arbetet innebär att lysa organisationens olika förtroendeposter enligt nations stadgar, och även planera och genomföra dess intervju- och utvärderingsprocesser. Valberedningens ordförande bör vara en person med en god insikt och erfarenhet inom Malmö Nation och dess olika organ, ha en stark integritet, god problemlösningsförmåga, vara öppen och tillmötesgående samt vara etiskt och diplomatiskt lagd. Dessutom bör personen vara intresserad av rekrytering och organisationsfrågor. 

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 31 oktober kl. 23:59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Valberedningens valberedning