Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte den 29/10 i samband med val av Qurator och ProQurator Social.

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av Qurator och ProQurator
Social. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 29/10.

Föredragningslista
§ 1.                OFMÖ
§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3.                Föredragningslistans godkännande
§ 4.                Justering av protokoll från nationsmöte 2019-09-10
§ 5.                Meddelanden
§ 6.                Förrättande av Nationsval

1 st Qurator á 2 terminer

Valberedningens nominering: Morgan Modéer 

Motförslag: Malin Edhall


1 st ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningens nominering: Ilirjana Ademi

Motförslag: Erik Risberg

§ 7.                  Godkännande av stadgeändring
§ 8.                  Övrigt
§ 9.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 4.           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,
Fanny Nyström
Malmö Nations Qurator