Kallelse till Nationsmöte tisdag 10/9

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval av tjänstemän för HT19. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 10 september.

Föredragningslista

§ 1.                         OFMÖ

§ 2.                         Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                         Föredragningslistans godkännande

§ 4.                         Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                         Justering av protokoll från nationsmöte 2019-09-03

§ 6.                         Meddelanden

§ 7.                         Förslag om stadgeändringar

§ 8.                         Förrättande av Nationsval

1 st. Lunchtjänsteman á 1 termin

Maja Sandberg

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin 

Erik Mildenberger

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Lovisa Trulsson 

1 st. Fanbärare á 1 termin

August Sandin 

1 st. Upper East-tjänsteman (mat) á 1 termin 

Emma And

2 st. Casanovatjänsteman Lördag á 1 termin 

Maja Moberg

Louise Rydberg – Motkandidering: Agnes Eriksson

2 st. Gyllene Kalven á 1 termin 

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Fredrik Wiberg

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

André Lindholm

1 st. Kollegieledamot á 1 termin 

Jonathan Malmsten

Motkandideringar ska mailas till valberedningen@malmonation.com senast söndag den 8 september klockan 11:59.

Med vänlig hälsning,

Malmö Nations Valberedning

____________________________________________________________________________

§ 9.                        Övrigt

§ 10.                      OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                  Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fanny Nyström

Qurator