Kallelse Nationsmöte – 2019-09-03

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med stadgerevidering. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 3/9.

Föredragningslista

§ 1.                         OFMÖ

§ 2.                         Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                         Föredragningslistans godkännande

§ 4.                         Upprättande av röstlängd och utseende av tre rösträknare.

§ 5.                         Justering av protokoll från nationsmöte 2019-05-14

§ 6.                         Meddelanden

§ 7.                         Förslag om stadgeändringar

§ 8.                         Övrigt

§ 9.                         OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna!


Fanny Nyström

Malmö Nations Qurator