Kallelse till Nationsmöte tisdag den 14/5 kl.18.00(..)

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän för HT19 och VT20. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 14 maj.

Föredragningslista

§ 1.       OFMÖ

§ 2.       Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.       Föredragningslistans godkännande

§ 4.       Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 4.       Justering av protokoll från nationsmöte 2019-04-02

§ 5.       Meddelanden

§ 6.       Förrättande av Nationsval

Val av ny kassör i Bostadsstyrelsen

Nationens förslag: Björn Olsson

1 st. Boulangeriettjänsteman á 1 termin

Kristina Riley

2 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Disa Cronsioe

Rebecca Grenthe

2 st. Casanova torsdag á 2 terminer

Zacharias Ekström  – Motkandidering: Maja Moberg

Victor Larsson – Motkandidering: Agnes Eriksson

2 st. Casanova lördag á 2 terminer

Smilla Sandgren

Viktor Fresk

2 st. DJ á 2 terminer

Simon Montner

Filip Delden

2 st. Easy Levin á 2 terminer

Konrad Sahlberg (bar)

Ludvig Roth (mat)

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Linnea Sjöberg

3 st. Festmästare á 2 terminer

Fanny Spindler (personal)  – Motkandidering: Jessicka Roos

Victor Forsfält Ljungberg (ekonomi)

Vakant (mat)  – Motkandidering: Jakob Söderblom

1 st. Fototjänsteman á 1 termin

Lisa Rebecca Truedsson

1 st. Hemsidatjänsteman á 2 terminer

Lisen Samson

1 st. Idrotttjänsteman á 2 terminer

Lisa Regnér

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer

Malcolm Wahl

5 st. Lunchtjänstman á 2 terminer

Astrid Nyquist

Sofia Wikstedt

Ellen Brohagen

Fanny af Petersen

Emil Holmqvist

1 st. Mangotjänsteman á 2 terminer

Emma Casati

1 st. NATU á 1 termin

Eric Werleus

1 st. NATU á 2 terminer

Gabriel Köhler

1 st. Novischtjänstman á 2 terminer

Julia Knutson – Motkandidering: Hedda Ottenstedt

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Malin Edhall

1 st. Studentrepresentant för Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Vakant – Motkandidering: Hilda Sandberg

1 st. Sångförman á 2 terminer

Christopher Andersson – Motkandidering: Fredrik Wiberg

2 st. Trivseltjänsteman á 2 terminer

Hugo Svenmo

Philip du Hane

2 st. UE-bar á 2 terminer

Ebba Lidén

Felix Kruse

1 st. UE-bar á 1 termin

Fanny Sveréus

2 st. UE-mat á 2 terminer

Emilia Johannesson

Fabian Bergman

Motkandideringar ska mailas till valberedningen@malmonation.com senast den 12e maj klockan 11:59.

Med vänlig hälsning,

Malmö Nations Valberedning

______________________________________________________________

Härmed utlyser Valberedningens valberedning följande poster inför ordinarie val VT19.

2 st. valberedningsledamot á 2 terminer

Tilda Grell

Isac Björkman

1 st. valberedningsledamot á 1 termin

Anna-Charlotta Riley

5 st. kollegieledamot á 2 terminer

Erica Nordefjäll

Gabriel Hirdman

Sebastian Evander

Alicia Grethes

Fredrik Wiberg – Motkandidering: Christopher Andersson

3 st kollegieledamot á 1 termin

Elin Karlsson

Erik Follin

Selinay Özbek

Eventuella motkandideringar ska mailas till valbvalb@malmonation.com senast den 12 maj klockan 11:59.

§ 7.       Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

§ 8.      Övrigt

§ 9.       OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                  Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fanny Nyström

Malmö Nations Qurator