Lysning av Tandemgeneraler 2019

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel 2 st Tandemgeneraler á 1 termin

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast onsdag den 6/2 klockan 23.59. ange för- och efternamn samt telefonnummer i e-mailet. I mailet ska även CV och personligt brev finnas bifogat.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Malmö Nations Quratel