Kallelse till Nationsmöte den 22/1 kl. 18.00(..)

Kallelse Nationsmöte – 2019-01-22

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 22/1.

 

Föredragningslista

  • 1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

  • 2. Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet är stadgeenligt utlyst.

  • 3. Föredragningslistans godkännande

Mötet godkänner föredragningslistan.

  • 4. Upprättande av röstlängd och utseende av tre rösträknare.

Valberedningens ordförande upprättar röstlängd. Inga rösträknare behövs till dagens möte då de nominerade ej har några motkanditaturer.

  • 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2018-11-20

Nya valde tjänstemän valdes för vårterminen 2019.

  • 6. Meddelanden

Novischperioden och inskrivningen går bra och Malmö Nation ligger just nu på topp ett i Lund. Novischpub på fredag den 25/1 med bostadsutlotting av tre rum. Quratelet har tillsatt tre eventeriettjänstemän – Fanny Svereus, Oliver Adolfsson och Fredrika Lundh.

  • 7. Förrättande av Nationsval

Valberedningens ordförande berättar hur valet av tjänstemännen har gått till. Posterna lystes för tre veckor sedan. Tog emot namnförslag från nationens medlemmar och kallade därefter till intervjuer. Många sökande till fyllnadsposterna.

1 st Casanova torsdag á 1 termin

Hugo Svenmo

Mötet väljer Hugo Svenmo som Casanovatjänsteman á 1 termin på torsdagar. Hugo Svenmo tackar för förtroendet.

1 st Casanova lördag á 1 termin

Malin Edhall

Mötet väljer Malin Edhall som Casanovatjänsteman á 1 termin på lördagar. Malin Edhall tackar för förtroendet.

1 st Lunchtjänsteman á 1 termin

Issa Kram

Mötet väljer Issa Kram som Lunchtjänsteman á 1 termin. Issa Kram tackar för förtroendet.

1 st Upper East-tjänsteman (mat) á 1 termin

Fabian Bergman

Mötet väljer Fabian Bergman till Upper East-tjänsteman (mat) á 1 termin. Fabian Bergman tackar för förtroendet.

2 st Studentrepresentanter till Malmö Nations Bostäder

Aexandra Due-Boje

Fredrik Waldau

Mötet väljer Alexandra Due-Boje och Fredrik Waldau till Studentrepresentanter för Malmö Nations Bostäder. Alexandra Due-Boje och Fredrik Waldau tackar för förtroendet.

 

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation senast kl 12.00(..) söndag 20/1.

 

  • 8. Övrigt
  • 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

  • 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna!

Fanny Nyström

Malmö Nations Qurator