Lysning av Eventeriet- och Gyllene Kalventjänstemän VT 2019

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför VT 2019.

4 st. Eventeriettjänstemän a 1 termin varav:

2 st. Matansvariga

2 st. Hovmästare

Eventeriet är ett utskott som erbjuder bokade gäster en upplevelse med kvalité och finess. Du som söker ska ha ett brinnande intresse för att erbjuda god service och kvalité i allt du gör.

För att söka posten som Eventeriettjänsteman ska du skicka ett CV samt en motivering/personligt brev på varför du ska bli vald.

Observera att det kan komma att ske intervjuer, det kan även ske en telefonintervju för denna post, och att det är CV, personligt brev samt intervju som tas i beaktning för vem vi väljer att tillsätta.

Skicka din ansökan senast söndag 6/1 23.59 till  pqs@malmonation.com med namn & telefonnummer samt CV och personligt brev.

 


 

2 st Gyllene Kalven tjänstemän á 1 termin

– 1 st Gyllene Kalvenkrögare

Som Gyllene Kalvenkrögare bör du ha en mycket god kompetens inom matlagning och att laga avsmakningsmenyer i synnerhet. Posten kräver en särskild precision, professionalitet och säkerhet i sitt kunnande. Som krögare förbinder du dig att tillaga minst (1) en avsmakningsmeny för 35-45 personer i nationens publokal. Som krögare är du dessutom ansvarig för att stödja andra matutskott när det krävs. Du bör även besitta en god organisatorisk förmåga samt ledarkunskaper då du skall leda ett lag. Du skall besitta driv & kreativitet.

För att söka posten Gyllene Kalvenkrögare ska du skicka ett CV, personligt brev samt två välkomponerade avsmakningsmenyer på 7-9 rätter.

 

– 1 st Gyllene Kalvenhovmästare

Som hovmästare bör du besitta en mycket god kunskap om samt ett stort intresse för drycker och dess relation till matlagning där du bör ha tidigare erfarenheter från området. Som hovmästare är du dessutom ansvarig för att stödja andra drinkrelaterade utskott när det krävs. Du bör även besitta en god organisatorisk förmåga samt ledarkunskaper då du skall leda ett lag. Du skall besitta driv & kreativitet.

För att söka posten Gyllene Kalvenhovmästare ska du skicka ett CV samt ett personligt brev på varför du ska bli vald. Du ska även skicka en drinkmeny på minimum 7-9 drinkar.

Observera att det kan komma att ske intervjuer, det kan även ske en telefonintervju för denna post, och att det är både CV, personligt brev samt intervju som tas i beaktning för vem vi väljer att tillsätta.

Skicka din ansökan senast söndag 6/1 23.59  till pqs@malmonation.com  med namn och telefonnummer samt CV, personligt brev och efterfrågade menyer.

 

Med vänliga hälsningar,

Fanny Nyström

Qurator