Stipendiekungörelse för Universitets- och nationsstipendier HT18

Carl Herslows stip fond (93106) 2 stip á 10 000 kr

Beslutad/Föreslagen utdelning ur stiftelsen/stiftelserna överensstämmer med stiftelsen/stiftelsernas ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

Ebba Holst
Axel Lundholm