Kallelse till Nationsmöte den 20/11 kl. 18.00(..)

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 20/11.

Föredragningslista

  • 1. OFMÖ
  • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
  • 3.                Föredragningslistans godkännande
  • 4. Upprättande av röstlängd samt val av rösträknare
  • 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2018-10-30
  • 6.                Meddelanden
  • 7.                Förrättande av Nationsval

1 st Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Emma Regnér

1 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Emma Åberg

2 st Casanova Torsdag á 2 terminer

Samuel Bäcklund  & Erik Risberg 

4 st Casanova Lördag á 2 terminer

Karin Rahm Andersson & Ellinor Maveus

Isac Björkman & Lovisa Lundh

1 st Fanbärare á 2 terminer

Amanda Bergholm

1 st Fototjänsteman á 2 terminer

Sarah McLaughlin 

1 st Grafik & Estetiktjänsteman á 2 terminer

Julia Hellquist

1 st Husmosteriettjänsteman á 2 terminer

Mathilda Hjelm

1 st Körtjänsteman á 2 terminer

Ebba Eiroff

5 st Lunchtjänsteman á 2 terminer

Nils Folcker

Jessica Hägglöf

Nils Romanus Myrberg

Felicia Strömgren

Oskar Hultberg

2 st Mangostjänsteman á 2 terminer

Arvid Gramer

Katrine Fabricius

1 st Natutjänsteman á 2 terminer

Jesper Örnborn

1 st Novischtjänsteman á 2 terminer

Ludwig Watz Almquist

1 st ProNotarie á 2 terminer

Joel Lindgren

1 st Upper East-tjänsteman (Mat) á 2 terminer

Selinay Özbek

1 st Upper East-tjänsteman (Bar) á 2 terminer

Ebba Holst

2 st Sexmästare á 2 terminer

Illrjana Ademi

Daniel Baldhagen

1 st Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Alice Stenvall

2 st Övermarskalk á 1 terminer

Tilda Grell

Dachassa Gebeyehu

5 st Kollegietledamot á 2 terminer

Fredrik Waldau

Alexandra Due Boje

Oskar Renvall Behm

Fanny Hammarlund

Märta Löfquist

1 st Kollegietledamot á 1 termin

Alex Evander

Motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag den 18/11 klockan 11:59.

 

2 st Valberedningsledamot á 2 terminer
Jakob Lunde
Mathilda Hoffman 

Motkandideringar skickas till valbvalb@malmonation.com senast 18/11 kl 11:59
  • 8.                Övrigt
  • 9.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:

  • 5.           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator