Kallelse till Nationsmöte tisdag 30/10

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av Qurator och Proqurator Social. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 30/10.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
 • 3.                Föredragningslistans godkännande
 • 4.                Justering av protokoll från nationsmöte 2018-09-25
 • 5.                MeddelandenQurator Fredrik Waldau meddelar att nationen mår fortsatt bra. Malmö Nation är ett attraktivt val för studenter i Lund vilket visade sig under novischperioden. Vidare meddelar Qurator att vi nu instiftat Happy Hour mellan 22-23 på lördagarnas Upper East i publokalen. Även uppmaning till alla att ansöka till tjänstemannaposterna.

   

   

  Kvällens rösträknare:

  Elin Karlsson

  Hugo Enberger

  Martin Brandt

 • 6.                Förrättande av Nationsval

1 st Qurator á 2 terminer

Alicia Grethes

Alicia Grethes pratar i sitt anförande om hennes framtidsvisioner för Malmö Nation där hon vill utveckla nationen till en trygg plats där vi har roligaste tiden i våra liv. Alicia Grethes som person är eftertänksam, lyssnar noga, analyserar och är beslutsför.

Motförslag: Fanny Nyström

Fanny Nyström pratar i sitt anförande om hur hon är driven, nyfiken, ödmjuk och en varmt välkomnande person som vill öka gemenskapen både externt och internt inom Malmö Nation.

Mötet väljer Fanny Nyström till Qurator för Malmö Nation 2019

1 st ProQurator Social á 2 terminer

Fanny Lavré

Fanny Lavré presenterar sig själv, tackar för valberedningens nominering och deras förtroende.

Mötet väljer Fanny Lavré till ProQurator Social 2019. 

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag 28/10 kl 11.59.

 • 7.                  Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för quratel och seniorskollegiumMötet godkänner bokslutet för räknesåret 2018-01-01 till 2018-06-30.
 • 8.                 Övrigt
 • 9.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 4.          Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator