Kallelse till Nationsmöte 4 september 2018

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval av tjänstemän för HT18 och VT19. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 4 september.

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlys

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2018-05-08

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av Nationsval

1 st Casanova Lördag á 1 terminer

Isac Björkman

1 st DJ-tjänsteman á 2 terminer

Morgan Modéer

1 st IT-tjänsteman á 2 terminer

Axel Sjöberg

1 st Lunchtjänsteman á 2 terminer

Lovisa Wengblad

2 st Lunchtjänsteman á 1 terminer

Nils Folcker

Elisabeth Brandén

1 st Mangostjänsteman á 1 terminer

Samuel Bäcklund

1 st Natutjänsteman á 1 terminer

Carl-Fredrik Cederborg

1 st Upper East-tjänsteman á 1 terminer

Josefine Jönsson

1 st Kapellet-tjänsteman á 2 terminer

Karl Bergman

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag 2/9 kl 11.59.

 

§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator