Lysning av posten Notarie för HT18/VT19

Viktigt meddelande till alla medlemmar!

Dessvärre har posten Notarie á 2 terminer (HT18/VT19) som tillsattes under Nationsmötet tisdagen den 3 april 2017 blivit vakant.

Detta innebär att Malmö Nations Quratel och Seniorskollegium härmed utlyser posten (1st) Notarie á 2 terminer.

”Som Quratelsmedlem ingår du i ledningsgruppen som förvaltar hela nationens verksamhet. Att vara Quratelsmedlem medför ett ansvar gentemot organisationen och alla som berörs av denna.”

Notarie á 2 terminer
Arbetsbeskrivning
Notarien har det övergripande ansvaret för nationens informationsflöde och marknadsföring. Notarien ansvarar även för bemötandet av nationens medlemmar på expeditionen och förväntas kunna bistå med hjälp till såväl medlemmar som aktiva på nationen. Notarien ska arbeta strategiskt med att utveckla nationen, framförallt ur ett marknadsföringsperspektiv.

Efterfrågade egenskaper
Malmö Nation efterfrågar en person som är kreativ och nytänkande, strukturerad och disciplinerad samt har en bred kunskap om nationen i sin helhet. Vi ser att du är en mycket god personkännare som inte drar sig för att skapa nya kontakter. Du har ett öppet sinne och en ödmjuk personlighet för att på bästa sätt kunna representera nationen. Du har ett utvecklande och utmanande tänk som kommer föra nationen framåt. Kunskaper inom sociala medier, grafisk formgivning och marknadsföring är av meriterande vikt.

Är du intresserad att bli eller känner du Malmö Nations näste Notarie?

Vänligen skicka in din ansökan eller nominering till valberedningen@malmonation.com senast söndag den 24/6 klockan 23.59.

Ansökan ska innehålla den sökandes/nominerades för och efternamn, telefonnummer och mailadress. Den sökande ska även skicka in ett CV samt ett personligt brev på max 400 ord. Om personen nomineras kan CV och personligt brev kompletteras i efterhand.

Observera att varken nomineringar eller ansökningar utan telefonnummer eller mail kommer att behandlas.

 

 

OBS!
Då det är av yttersta vikt att posten Notarie fylls skyndsamt så kommer inte tillsättandet ske genom Nationsmöte. Då en förtroendevald post har blivit lämnad i förtid så har Quratelet valt att utnyttja den regel som finns i 5 kap 6 § (sista meningen), i Malmö Nations stadgar.

Valet av ny Notarie kommer ske på följande sätt:

De medlemmar som har sökt posten i enlighet med de instruktioner som nämnts ovan kommer intervjuas av Malmö Nations valberedning via Skype. Därefter kommer Valberedningen vidarebefordra sina åsikter till Malmö Nations Seniorskollegium som kommer välja en av de kandidater som har sökt till Notarie för HT18/VT19.

Eventuella frågor riktas till Malmö Nations Qurator Fredrik Waldau via mail: qurator@malmonation.com