Stipendieutlysning VT18

Nu utlyses stipendierna som delas ut vårterminen 2018
 
Följande stipendier går att ansöka till från och med idag:
 
Thorild Dahlgrens resestipendium
 
Fru Hulda Almroths stipendium
 
Carl Åke Steinicks minnesfond
 
Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier
 
 
Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 25 maj 2018.
 
Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål
 
Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.
Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål
 
Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.
Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål
 
Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicinestuderande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.
 
Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål
 
Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.
Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan, 223 61, LUND. Det går också bra att maila in din ansökan som en pdf till pqe@malmonation.com
 
Använd det bifogade pdf-dokumentet som en del av ansökningen, för att fylla i den informationen som specifikt krävs. Märk kuvertet med ”Stipendieansökan”.
 
 
 
Vänliga hälsningar,
 
Axel Lundholm
 
ProQurator ekonomi