Kallelse till Nationsmöte 8 maj 2018

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän för HT18 och VT19. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 8 maj.

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2018-04-03

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av Nationsval

2 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Ebba Lidén

Louise Warvsten

2 st Casanova Torsdag á 2 terminer

Albin Pellbeck. Motförslag: Isac Björkman

Johanna Eggers. Motförslag: Karl-Anton Hansback 

2 st Casanova Lördag á 2 terminer

Bore Westman

Agnes Baude. Motförslag: Hugo Svenmo

2 st DJ-tjänsteman á 2 terminer

Ludvig Persson

VAKANT

2 st Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer

Carl Roth (bar)

Filip Liepe (mat)

1 st Fanbärare á 2 terminer

Erik Follin

3 st Festmästare á 2 terminer

Emilia Johansson (ekonomi). Motförslag: Oliver Adolfsson

Jonathan Vaknine (personal)

Albin Mellnert (mat)

1 st Hemsidatjänsteman á 2 terminer

Anna Charlotta Riley

1 st Idrottjänsteman á 2 terminer

Erik Mildenberger

1 st IT-tjänsteman á 2 terminer

VAKANT

5 st Lunchtjänsteman á 2 terminer

Amanda Enander

Oskar Hultberg

Olivia Ingermarsson

Amanda Randler

Beata Barkman

1 st Mangostjänsteman á 2 terminer

Emma Casati

1 st Natutjänsteman á 2 terminer

Christopher Andersson

1 st Novischtjänsteman á 2 terminer

Amelia Larsson

1 st ProNotarie á 2 terminer

Sebastian Evander

1 st Sångförman á 2 terminer

Anna Solmell

2 st Trivseltjänsteman á 2 terminer

Linnea Sjöberg

Joakim Landby

4 st Upper East-tjänsteman á 2 terminer

Alice Göransson (mat)

André Lindholm (bar)

Michaela Runnäs (mat)

Fanny Friis Jespersen (bar)

1 st Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Gabriella Stolt

1 st Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 1 terminer

Mathilda Hoffman

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag 6/5 kl 11.59.

 

2 st. Kollegieledamot á 1 terminer 
Oskar Renvall Behm
Fred Westerberg
 
5 st. Kollegieledamot á 2 terminer 
Fanny Lavré
Adnan Mehmedagic
Hugo Eneberger
Gabriel Hirdman
Elin Karlsson
1 st. Valberedningsledamot á 1 terminer 
August Sandin
2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer 
Amanda Lonntorp
Morgan Modéer
Eventuella motkandideringar skickas till valbvalb@malmonation.com senast söndag 6/5 kl 11.59.

 

§ 8. Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator