Kallelse Nationsmöte 3 april 2018

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av PQE och Notarie. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 3/4.

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3. Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkänns.

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2017-02-08

Föregående protokoll justeras.

§ 5. Meddelanden

Quratorn informerar om att verksamheten går bra och att det till helgen är Vårbal. Den slutgiltiga inskrivningsstatistiken visar att Malmö Nation skrivit in flest nya medlemmar av alla nationer i Lund. Vi har sedan föregående möte valt tre Eventeriettjänstemän.

§ 6. Förrättande av Nationsval

ProQurator Ekonomi á 2 terminer. 

Valberedningens nominering: Fredrik Wiberg

Valberedningens ordförande läser upp valberedningens nominering.

Mötet väljer Fredrik Wiberg till ProQurator Ekonomi.

Notarie á 2 terminer.

Valberedningens nominering: Malin Bengtsson

Valberedningens ordförande läser upp valberedningens nominering.

Mötet väljer Malin Bengtsson till Notarie.

Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder.

Valberedningens nominering: Gabriella Stolt.

Mötet väljer Gabriella Stolt till Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder.

Valberedningens ordförande á 2 terminer.

Valberedningens valberednings nominering: Sigrid Mitteregger. 

Valberedningens valberedningsordförande läser upp valberedningens valberednings nominering.

Mötet väljer Sigrid Mitteregger till Valberedningsordförande.

§ 7. Förslag om stadgeändring

Mötet röstar igenom stadgeändringen att Vice Ordförande i Kollegiet behöver inte längre vara en före detta Quratelsmedlem.

§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Kommentar till föredragningslista:

§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator