Lysning av Valberedningsordförande VT18

Härmed utlyser Valberedningens valberedning följande ordförandepost inför ordinarie val VT18.

1st. Valberedningsordförande á 2 terminer.

Valberedningens ordförande är ytterst ansvarig över Malmö Nations Valberedning och dess löpande arbete. Arbetet innebär att lysa organisationens olika förtroendeposter enligt nations stadgar, och även planera och genomföra dess intervju- och utvärderingsprocesser. Valberedningens ordförande bör vara en person med en god insikt och erfarenhet inom Malmö Nation och dess olika organ, ha en stark integritet, god problemlösningsförmåga, vara öppen och tillmötesgående samt vara etiskt och diplomatiskt lagd. Dessutom bör personen vara intresserad av rekrytering och organisationsfrågor. 

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 21/3 klockan 23.59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Valberedningens valberedning